Førebuande kurs i laplacetransformasjonar og kompleks analyse (2023)

Velkommen til kurset!

Kurset er frivillig og utan eksamen.

 • Dersom de vil førebu dykk til laplacedelen av kurset kan de prøve dykk på oppgåve 9,11 og 12 frå oppgåvesett 5.
 • Fasit for alle anbefalte oppgåver frå kompleksdelen er lagt ut. Spør Erling dersom du lurer på ei anna oppgåve, eller oppdagar ein feil.
 • VIKTIG: Ta kontakt med Erling dersom du har blitt forsinka til Trondheim.

Førelesar

Timeplan

Måndag 7/08 Tysdag 8/08 Onsdag 9/08 Torsdag 10/08 Fredag 11/08
Rom EL2 EL2 EL2 EL2 EL2
13:15-14:00
Førelesing og oppgåver
Tema: Kompleks

Førelesing og oppgåver
Tema: Kompleks

Førelesing og oppgåver
Tema: Kompleks

Førelesing og oppgåver
Tema: Kompleks

Førelesing og oppgåver
Tema: Laplace
14:15-15:00
15:15-16:00
Måndag 14/08 Tysdag 15/08 Onsdag 16/08 Torsdag 17/08 Fredag 18/08
Rom KJEL4 KJEL4 KJEL4 KJEL4
13:15-14:00
Ingen førelesing
(Immatrikulering )

Førelesing og oppgåver
Tema: Laplace

Førelesing og oppgåver
Tema: Laplace

Førelesing og oppgåver
Tema: Laplace

Førelesing og oppgåver
Tema: Laplace
14:15-15:00
15:15-16:00

Kursinnhald

Komplekse tal og funksjonar:

 • Aritmetikk med komplekse tal
 • Geometrisk tolking av komplekse tal, polarform
 • Komplekse likninger og funksjonar

Laplacetransformasjon og differensiallikningar:

 • Grunnleggjande laplacetransformasjonar, samspel med derivasjon, integrasjon og andre operasjonar
 • Løysing av differensiallikningar med laplacetransformasjon
 • Heavisidefunksjonen, \(\delta\)-funksjonen og funksjonsfolding, \(f*g\)
 • Løysing av integrallikningar og system av differensiallikningar med laplacetransformasjon

Førelesingslogg

Notat og oppgåver frå førelesingane vil bli lagt ut her.

Tema Lysark Oppgåver Fasit
Måndag 7/08 Introduksjon,
komplekse tal og aritmetikk
Lysark Oppgåvesett 1 Fasit
Tysdag 8/08 Geometri i det komplekse planet,
polarform,
Eulers formel
Lysark Oppgåvesett 2 Fasit
Onsdag 9/08 Røter av komplekse tal,
komplekse likninger,
algebraens fundamentalteorem
Lysark Oppgåvesett 3 Fasit
Torsdag 10/08 Spesielle funksjonar Lysark Oppgåvesett 4 Fasit
Fredag 11/08 Introduksjon til laplacetransformasjonen,
delbrøksoppspalting
Lysark Oppgåvesett 5 Fasit
Tysdag 15/08 Differensiallikninger Lysark Oppgåvesett 6 Fasit
Onsdag 16/08 Heaviside- og Dirac-\(\delta\)-funksjonane Lysark Oppgåvesett 7 Fasit
Torsdag 17/08 Folding Lysark Oppgåvesett 8 Fasit
Fredag 18/08 System av differensiallikningar,
repetisjon
Lysark Oppgåvesett 9
Repetisjonsprøve
Fasit

Støttemateriale

Alt som blir dekka i kurset kan de finne i notata og oppgåvearka over. Dersom de ønsker supplerande materiale er stoffet under ein god plass å starta:

 • Erwin Kreyszig
  Advanced Engineering Mathematics
  10. utgåve
  ISBN 0-470-45836-4
  Dette er boka eg har henta mesteparten av stoffet frå.
 • Tom L. Lindstrøm
  Kalkulus
  4. utgåve
  ISBN 9788215027104
  Kompleksmaterialet er delvis henta frå denne boka.
 • Jens G. Balchen, Trond Andresen og Bjarne A. Foss
  Reguleringsteknikk
  PDF
  Denne boka har mange gode døme, og forklarer mykje av det vi går gjennom frå eit praktisk perspektiv.
 • Wikisidene frå dei tidlegare åra. Her var kursforma meir førelesingsretta, så notata går meir i dybden enn i år. 2022, 2021
2023-08-18, Erling Arnold Tønseth Svela