* THIS IS THE SAMPLE PAGE from the previous year. The update is coming soon !!

* The first exercise set will be distributed on Monday 24.08.

TMA4120 Høst 2019 Øvinger

Øvingsopplegget starter uke 35 (27.8-31.8).

NB: Innleveringsfristen har blitt endret. Den er nå kl. 23:59 hver fredag for alle grupper.

Undervisningsassistent

Øvingsopplegget er organisert av Didrik Fosse.
Alle spørsmål relatert til øvingsopplegget sendes til han.

Øvingssystemet

Alle øvinger skal leveres i øvingssystemet.

Hvis du ikke er registrert i øvingssystemet og det er mer enn et par dager siden du meldte deg opp i kurset, må du sende en e-post til Didrik med ditt NTNU-brukernavn.

OBS! Selv om et emne vises i denne listen betyr ikke dette at du er oppmeldt i emnet. Sjekk oppmeldingsstatus på studentweb.

Obligatoriske aktiviteter

Du må ha minst 8 (av 12) godkjente øvinger for å få godkjent øvingsopplegg og gå opp til eksamen. Om du har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år, får du automatisk gå opp.
Se hvor mange godkjente øvinger du har.

Øvingsoppgaver

Det blir ukentlige øvinger i faget som skal leveres inn. Fristen er kl. 23:59 hver fredag. Løsningsforslag kommer til å bli publisert etter fristen er gått ut. Øvingsoppgavene er hentet fra læreboken i kurset: Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 10. utgave, 2010, International Student Version.

Øving Veiledning Frist Oppgaver Sider fra boka Kommentarer
1 Uke 35 fredag 30.08, kl 23:59 6.1: 26, 33, 40
6.2: 4, 5, 12, 18
6.3: 21, 24
6.1, 6.2, 6.3 6.3.21 Initialdataene skal være: y(0)=8/3, y'(0)=1. I punkt 17 i tabellen på side 249 skal det være sin istedenfor sinh.
2 Uke 36 fredag 06.09, kl 23:59 6.4: 3,5,14d
6.5: 7, 10, 21
6.6: 4
6.Review: 41
Øvingsoppgaver 2, oppgave 6.6.4: finn laplacetransformasjonen til
f(t)=te-tcos(t)
3 Uke 37 fredag 13.09, kl 23:59 11.1: 17, 19
11.2: 10, 19, 25(a & b)
11.3: 6
Og denne
Øvingssoppgaver 3 Grafene i oppgave 11.1.17 og 11.1.19 kan tegnes med digitale hjelpemidler.
4 Uke 38 fredag 20.09, kl 23:59 11.Review: 16, 21, 23, 30*
og disse
Øvingsoppgaver 4 *I oppgave 11.R.30 trenger du kun å finne fouriertransformasjonen til den gitte funksjonen, du trenger ikke gjøre de andre tingene oppgaven ber om, som å skissere grafen.
5 Uke 39 fredag 27.09, kl 23:59 11.9: 6, 8, 11, 16c
12.1: 14a, 15
12.3: 7
og denne
Øvingsoppgaver 5 Du trenger ikke å skissere grafen i oppgave 12.3.7
6 Uke 40 fredag 04.10, kl 23:59 12.3: 6, 9
12.6: 11, 14, 21
Øvingsoppgaver 6 Flere skrivefeil i oppgave 12.6.11: Det skal være \( u(x,0)=f(x)\) og \( A_n\) lik koeffisientene i Fouriercosinusrekken til \( f \).
Du trenger ikke å skissere grafene i oppgave 12.3.6 og 12.3.9
7 Uke 41 fredag 11.10, kl 23:59 12.6: 9
13.2: 30
13.3: 3, 6
og denne
Øvingsoppgaver 7 I oppgave 12.6.9, anta at initialtemperaturen er u(x,0)=100, konstant. Bruk en passende v(x,t)=u(x,t)-ax-b for å redusere problemet til situasjonen med temperatur null i endepunktene (og tilpasset initialtemperatur)
8 Uke 42 fredag 18.10, kl 23:59 13.2: 35
13.4: 2, 11
13.5: 17, 18c, 22
13.6: 16
Øvingsoppgaver 8
9 Uke 43 fredag 25.10, kl 23:59 13.7: 17, 30e, Review ex. 33
14.1: 7, 26
14.2: 17, 18
17.1: 11
Øvingsoppgaver 9
10 Uke 44 fredag 01.11, kl 23:59 14.3: 11, 14
14.4: 9
15.1: 19, 24
15.2: 8, 17
Øvingsoppgaver 10
11 Uke 45 fredag 08.11, kl 23:59 14.2: 4*
15.3: 4, 7
15.4: 8, 9, 25
15.5: 10
15.Review: 26
Øvingsoppgaver 11 *I oppgaveteksten til oppg. 14.2.4 skal det egentlig stå: "Can the function be analytic in the ring \(0.99<|z|<3.01\)?"
12 Uke 46 fredag 15.11, kl 23:59 16.1: 4, 5
16.2: 4, 7
16.3: 4, 8, 9
og denne
Øvingsoppgaver 12
13 Uke 47 fredag 22.11, kl 23:59 16.4: 4, 10
og disse (oppgave 5 og 6 fra kont 2018)
Øvingsoppgaver 13 Merk! Øving 13 skal kun leveres om du har (eller ligger an til å ha) nøyaktig 7 godkjente øvinger av de 12 første. Det vil bare bli gitt godkjent/ikke godkjent, og det blir ikke øvingstimer til denne øvingen, men det vil bli lagt ut LF.
2020-08-18, Hallvard Norheim Bø