Grupper

Viktig beskjed! På grunn av flere timeplankollisjoner har vi gjort noen nye endringer i øvingstidene. Endringene er som følger:

  • Gruppe 8 sin øvingstime har blitt flyttet til mandager kl. 16:15-18:00, i rom KJL21.
  • Gruppe 9 sin øvingstime har blitt flyttet til tirsdager kl. 16:15-18:00. Den er i rom GK1, bortsett fra uke 36 (3. september) og uke 39 (24. september), når den er i rom B23.
  • Gruppe 10 sin øvingstime har blitt flyttet til tirsdager kl. 16:15-18:00, i rom B22.

Ta kontakt med Didrik dersom du har noen spørsmål, eller om du ønsker å bytte øvingsgruppe.

NB: På grunn av kollisjon i timeplanen har vi vært nødt til å stokke om på øvingsgruppene på onsdager. Det innebærer at noen har blitt flyttet til en annen øvingsgruppe enn den de var på tidligere. Sjekk hvilken gruppe du tilhører i øvingssystemet, og se i tabellen nedenfor for å finne ut når du har øvingstime.

Hvilken gruppe man tilhører kan man se her.

Bytte av grupper

Hvis du ikke er tildelt gruppe eller ønsker og bytte gruppe ta kontakt med Didrik, der du skriver hvilke grupper som passer og NTNU-brukernavn. Det kan også godt være at det er fullt på noen av gruppene, så skriv helst flere muligheter.

Gruppetider

Tidene for de ulike gruppene står i tabellen under. Studieprogrammene er bare veiledende, og trenger ikke å stemme. Det kan også komme endringer.

Studieprogram Gruppe Ukedag Tidspunkt Rom Studass Epost Merknad
MTTK 1 Mandag 08:15-10:00 S23 Tobias Nygaard tobiasny@stud.ntnu.no
BMAT 2 Mandag 10:15-12:00 KJL21 Alexander Arntzen alexajar@stud.ntnu.no
MTFYMA 3 Tirsdag 12:15-14:00 KJL22 Marius Lindegaard marius.lindegaard@gmail.com
BFY 4 Tirsdag 12:15-14:00 R20 Amund Berthuessen amundb2010@hotmail.com
MTFYMA 5 Tirsdag 14:15-16:00 F404 Einar Hetland einarhetland96@gmail.com
MTELSYS 6 Tirsdag 16:15-18:00 R20 Vegard Hennestad vegahen@stud.ntnu.no
MLREAL 7 Tirsdag 16:15-18:00 F404 Arne Rustad arner97@gmail.com
MTTK 8 Mandag 16:15-18:00 KJL21 Jacob Benestad jacobdb@stud.ntnu.no
MTTK 9 Tirsdag 16:15-18:00 GK1* Erik Sefland Samuelsen erikssa@stud.ntnu.no *Uke 36 og uke 39: rom B23
Div. 10 Tirsdag 16:15-18:00 B22 Aurora Sletnes Bjørlo aubj@live.no
Div. 11 Onsdag 12:15-14:00 F404 Jens Erik Kveen kveen19@gmail.com
MTFYMA 12 Onsdag 12:15-14:00 KJL21 Sif Högnadottir sifh@stud.ntnu.no
MTTK 13 Onsdag 16:15-18:00 F404 Sondre Wennberg sondreew@stud.ntnu.no
MTELSYS 14 Fredag 12:15-14:00 R4 Grunde Nyvoll grunde.nyvoll@gmail.com
2019-08-30, Didrik Fosse