Fremdriftsplan

Uke Avsnitt (Kreyszig) Tema kjente metoder som blir brukt
34 6.1–6.4 Laplacetransformasjon, diff.ligninger uekte integral, delbrøkoppspalting, substitusjon
35 6.4–6.7 Laplacetransformasjon, delta-funksjonen, konvolusjon de l'Hôpital, iterert dobbeltintegral, separable diffligninger
36 11.1, 11.2 (13.1, 13,2) Fourierrekker, sinus og cosinus Forierrekker, Komplekse tall periodiske, jevne og odde funksjoner, Eulers formel
37 11.4, Kap. 11.4 i 9. utg. av Kreyszig (finnes ikke i utgave 10)., 11.4, 11.3 Komplekse Forierrekker, Approksimasjon, Tvunge svinginger trigonometriske funksjoner på enhetssirkelen
38 11.7, 11.9, 12.1-12.3 Fouriertransformasjon med exp(ix..), Partielle Differensialligninger sammenheng mellom Riemannsum og integral
39 12.1–3, 12.5–12.6 Partielle differensialligninger, separasjon av variabler partielle deriverte, Fourierrekker
40 12.7 (basically the method in ex. 3, then formula (11)), 12.4, 13.3 D'Alambert solutions. Heat equation on infinite bar Heat Eqn. Analytiske funksjoner. (characteristics and normal forms from 12.4 are out of pensum) Fouriertransformasjon, partielle deriverte, kontinuitet og derivasjon av reelle funksjoner
41 13.4–13.7 Elemntære analytiske funksjoner polarkoordinater, parametrisering av kurver
42 17.1, 14.1–14.2 Konforme avbildninger, Intergasjon i komplekse planet parametrisering av kurver, buelengde, Greens teorem
43 14.3–14.4, 15.1–15.2 Cauchy-integralet, komplekse potensrekker konvergens og divergens av rekker
44 15.3–15.5 Komplekse Taylorrekker egenskaper av rekker, Taylorrekker
45 16.1 – 16.3 Laurentrekker, residuer potensrekker vs. analytiske funksjoner, substitusjon
46 16.4 og eksempler Residuereigning uekte integral, Cauchys prinsipalverdi
47 Repetisjon/Eksamensoppgaver
2019-10-01, Lars Peter Lindqvist