Tidligere eksamensoppgaver

2013våroppgaverløsningsforslag Alle oppgaver er relevante
2013høstoppgaverløsningsforslag Alle oppgaver er relevante
2012høstoppgaver løsningsforslag Oppgave 5b) er ikke relevant
2011våroppgaver løsningsforslag Oppgave 5b) og 5c) er ikke relevant
2010høstoppgaver løsningsforslag Alle oppgaver er relevante, men det er en regnefeil i LF i oppgave 5b): siste lp skal være stabilt.
2010våroppgaverløsningsforslag Oppgave 4c) er ikke relevant
2009våroppgaverløsningsforslag Alle oppgaver er relevante
2008høstoppgaver Alle oppgaver er relevante
2008våroppgaverløsningsforslag Oppgave 2 og 6 er ikke relevant
2007høstoppgaver Alle oppgaver er relevante
2007våroppgaverløsningsforslag Oppgave 2b) er ikke relevant
2014-05-21, brustad