På denne siden samles ressurser som i tillegg til boken kan være til hjelp for å beherske pensum i MA0002.

  • Logikk og føring. Dette er et notat som ble skrevet for matte 1-studentene høsten 2013 og ble forelest under TeknoStart. Notatet omhandler logikk, definisjoner og teoremer, litt mengdelære og egenskaper ved de reelle tall og litt om hvordan man går frem for å løse og føre en matematikkoppgave. Notatet er ment som en hjelp til å forstå konsepter som ofte blir underkommunisert i lærebøker og for å utvikle forståelsen av matematikk som et eget språk.
  • Komplekse egenverdier. Dette notatet er fra et tidligere år og forklarer hvordan man kan løse lineære systemer av differensialligninger når egenverdiene til den tilhørende matrisen er komplekse.
  • Komplekse tall. Dette kan ses på som et supplement til notatet over. – En litt annen innfallsvinkel og kanskje litt grundigere.
  • Faktabox. Dette notatet er en oppsummering av noen av forkunskapene det er nødvedige å ha til dette kurset.
2014-04-17, brustad