Øvingsopplegg

Du kan sjekke hvor mange godkjente øvinger du har her. Merk at det kan ta én uke fra innleveringsfristen før øvingen er registrert.

Hjemmeøvingene kunngjøres på denne siden ukentlig. Øvingene skal til godkjenning hos studentassistentene. Det blir i alt 11 12 hjemmeøvinger, hvorav minst 7 må være godkjent for å få adgang til eksamen. En øving blir underkjent dersom besvarelsen er for tynn eller mangelfull. Øvinger levert etter innleveringsfristen kan ikke regnes med at blir godkjent.

De som har vært oppe til eksamen i faget før trenger ikke gjøre øvingene på nytt. Hvis noen har et godkjent øvingsopplegg fra før, kontakt instituttkontoret for å ordne det formelle.

Eventuelle bytter av gruppe avklares med studentassistenten i gruppen du ønsker å bytte til.

Veiledning

Tid Sted (Gruppe/Program)
Mandag 8.15-10.00 R91 1, (BKJ,andre linjer)
Mandag 15:15-17.00 R91 2, (MBIOT5)
Tirsdag 16.15-18.00 R91 3, (BBI)
Torsdag 12.15-14.00 R20 4, (BBI,BGEOL)
Fredag 14.15-16.00 R20 5, (MLREAL)

Innlevering

Frist for innlevering for gruppe 1-4 er fredag kl. 16.00 den uken øvingen blir veiledet. Fristen for gruppe 5 er mandag kl. 14.00 uken etter.

Øvingene skal leveres i hyller i tredje etasje i nordre lavblokk i Sentralbygg II. Disse er merket med med MA0002, øvingsgruppe, tidspunkt, rom og navn på studass. Husk å stifte sammen arkene og ha med navn og gruppetilhørlighet på toppen av forsiden. Øvingene leveres ut igjen samme sted.

Øvinger

nr. Veiledes uke Øving Frist Løsningsforslag Kommentarer
1 3 og 4 7.1: 1, 6, 33, 38, 50.
7.2: 1, 6, 32.
7.3: 1, 5, 11, 20, 26.
8.1: 1, 10, 14, 19, 44.
24. januar
(27. januar gruppe 5)
Fullføringen av kvadratet i oppgave 7.3:26 på side 9 i LF er gal. Svaret skal bli \(1/2\arctan( (x+1)/2 ) + C\)
2 5 øving 2. 31. januar
(3. februar gruppe 5)
3 6 9.1: 1, 2, 9, 10, 11, 17, 25, 29.
9.2: 1, 3, 15, 21, 24, 25, 27, 38, 42.
7. februar
(10. februar gruppe 5)
Det er oppgavene i boldface som skal leveres inn. Resten kan sees på som anbefalte treningsoppgaver. Det vil bli lagt ut LF for alle oppgavene.
Det er en liten skrivefeil i LF oppgave 9.2:27. B skal være en 4x2-matrise, og dermed blir AB en 3x2-matrise.
4 7 øving 4 14. februar
(17. februar gruppe 5)
5 8 øving 5 21. februar
(24. februar gruppe 5)
Det er en feil i LF oppgave 9.3:8. Vinkelen skal være \(\theta = \arctan(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}\).
6 9 øving 6 28. februar
(3. mars gruppe 5)
7 10 9.4: 10, 14, 18, 26, 30, 36, 40, 46, 48, 54, 64, 66. 7. mars
(10. mars gruppe 5)
Det er oppgavene i boldface som skal leveres inn. Resten kan sees på som anbefalte treningsoppgaver. Det vil bli lagt ut LF for alle oppgavene.
8 11 Øving 8 14. mars
(17. mars gruppe 5)
9 12 10.4: 10, 18 ,28, 36, 44
10.5: 1, 12, 17, 28, 36, 43
21. mars
(24. mars gruppe 5)
Det er oppgavene i boldface som skal leveres inn. Resten kan sees på som anbefalte treningsoppgaver. Det vil bli lagt ut LF for alle oppgavene.
Det er en liten "skrivefeil" i LF oppgave 10.5:28. Det skal være \(x_0\) istedet for \(x_0^2\) over brøkstreken i den tredje siste linjen.
10 13 10.6: 1,8,9,12,19,26,29,33,34
Øving 10
28. mars
(31. mars gruppe 5)
Det er oppgavene i boldface som skal leveres inn. Resten kan sees på som anbefalte treningsoppgaver. Det vil bli lagt ut LF for alle oppgavene.
11 14 11.1: 4,9,10,20,25,29,35,67
Øving 11
4. april
(7. april gruppe 5)
Det er oppgavene i boldface som skal leveres inn. Resten kan sees på som anbefalte treningsoppgaver. Det vil bli lagt ut LF for alle oppgavene.
12 15 Øving 12 11. april
(også gruppe 5!)
13 - 11.1: 60,64
11.3: 1,7,14
Øving 13
- Denne øvingen er også pensum, men kan ikke levéres inn for godkjenning.
2018-04-04, Hallvard Norheim Bø