Referansegruppe

Første møte vil være fredag 17. januar kl. 10.15. Det vil bli holdt tre referansegruppemøter.

2018-04-04, Hallvard Norheim Bø