Fremdriftsplan

Uke Tema Pensum
16 Påske
15 Ikke-lineære systemer, stabilitet, repetisjon av pensum 11.3.1
14 Komplekse tall, Komplekse egenverdier, Anvendelser 11.1, 11.2,Komplekse tall.
13 System av differensialligninger, Likevektspunkter og stabilitet, komplekse tall 11.1
12 Optimeringsteori (max/min). Hessmatriser. Optimering med betingelser. 10.6 (ikke 10.6:3)
10.6:2 utgår
11 Tangentplan, deriverbarhet og linearisering, kjerneregel, implisitt derivasjon, retningsderiverte. 10.4-10.5
10 Funksjoner av flere variable, grenser og kontinuitet, partiellderiverte 10.1-10.3
9 Analytisk geometri, linjer i planet og rommet, plan i rommet, parametrisering. 9.4
8 Egenvektorer og egenverdier 9.3:2, 9.3:3
7 Lesliematriser, Lineære funksjoner, litt analytisk geometri og generelt om funksjoner egenvektorer og egenverdier 9.2:5, 9.3:1
6 tirsdag: Matrise-algebra, inverse matriser, determinant
torsdag: Leslie-matriser, inverse matriser, determinant.
9.2:2,3,4
9.2:5
5 tirsdag: Lineære systemer, Matriser
torsdag: Matriser
9.1, 9.2
4 tirsdag: Førsteordens lineære differensialligninger. Stabilitet
torsdag: Stabilitet
notat, 8.2
3 tirsdag: Integrasjon av rasjonale funksjoner. Separable differensialligninger
torsdag: Separable differensialligninger, stabilitet
7.3, 8.1, 8.2
2 tirsdag: Gjennomgang av alle temaer i pensum.
torsdag: Integrasjonsteknikker: substitusjon og delvis integrasjon. Integrasjon av rasjonale funksjoner
7.1-7.3
2014-04-30, brustad