MA0002 Brukerkurs i matematikk B. Vår 2014

Kursbeskrivelse finnes i studiehåndboka.

Beskjeder

06-08-2014 Her er dagens konteeksamen og løsningsforslag: eksamen MA0002h, eksamenMA0002hLF
18-06-2014 Sensur skal nå foreligge og karakterfordelingen er som følgende:
A: 5, B: 8, C: 16, D: 20, E: 26, F: 23.
Eksamen ble nok for omfattende og det var mange som hadde fått darlig tid. Det er tatt hensyn til dette under fastsettelse av karaktergrensene. For de som trenger et forsøk til, vil tid og sted for konteeksamen i august offentliggjøres her.
Jeg synes at mange har fått til mye og har god oversikt over pensum. Når det svikter, virker det som om at det er forkunnskapene som ikke er helt på plass. Så for de som skal ta konteeksamen, vil jeg kanskje anbefale å studere matteboken fra videregående og pensum i MA0001, fremfor å bare lese pensum til dette emnet.
Her er to vanlige feil:
Oppgave 1b):
\(\frac{d y}{d x} = y^2 + y - 2 \quad\Rightarrow\quad \frac{d y}{y^2 + y} = -2d x.\)
Dette kan ikke være annet enn en algebraisk kortsluttning.
Oppgave 3b) og 3c):
\((BCB^{-1})^n = (BB^{-1}C)^n = (IC)^n = I^nC^n = C^n\).
Dette ville ha vært riktig hvis \(B\) og \(C\) hadde vært tall, men en av de viktigste forskjellene mellom tall og matriser er at rekkefølgen av faktorene i et produkt av matriser er viktig. Altså, generelt er \(AB\neq BA\).
Mange har god føring, mens andre kan kanskje ha nytte av å se et forslag til hvordan denne eksamen kunne ha blitt besvart:
Eksempel på besvarelse.
Jeg synes denne besvarelsen inneholder et minimum av tekst og begrunnelser.
26-05-2014 Her er dagens eksamen og løsningsforslag. eksamen2014v,eksamen2014vLF.
20-05-2014 Husk repetisjonsforelesningen på torsdag (se melding under). Kom gjerne med forslag til oppgaver som jeg kan gjennomgå på tavlen. Ellers tenkte jeg kanskje å bruke de to første timene til å regne gjennom noen av oppgavene i de gamle eksamenssettene som ikke har LF, og kanskje bruke tredje timen til åpen spørretime? Vi tar det som det kommer.
25-04-2014 Endelig pensumliste ligger under Faginformasjon
25-04-2014 Det er nå lagt ut noen gamle eksamener med løsningsforslag på siden Eksamensoppgaver.
24-04 2014 Øving 13 er nå lagt ut. Denne øvingen vil ikke bli veiledet og det er ikke mulig å levére denne for godkjenning.
24-04 2014 Alle øvinger vil være registrert av studentassistentene innen mandag 28. april kl 15.00. Alle studenter bør da forsikkre seg om at de er oppført med nok godkjente øvinger. Ta kontakt med din studass hvis det er noen uoverenstemmelser.
17-04 2014 Det er lagt ut et notat om nødvendige forkunnskaper på Ressurssiden.
6-04 2014 Det er lagt ut et notat om komplekse tall på Ressurssiden.
2-04 2014 Øving 12 ligger nå ute med frist 11. april. Obs!: denne fristen gjelder også for gruppe 5.
Dette er siste øving som kan leveres inn for godkjenning. Det vil imidlertid også bli laget en øving 13 med LF som vil omhandle stoffet som blir forelest i den siste uken (uke 15). Jeg skal forsøke å ha øving 13 klar før neste uke.
1-04 2014 Det vil bli avholdt en repetisjonsforelesning torsdag 22. mai kl. 14:15-17:00 i R8. Kom gjerne med forslag til tema i form av konkrete oppgaver som ønskes gjennomgått.
27-03 2014 Øving 11 ligger nå ute med ordinær frist 4. april.
25-03 2014 Det vil ikke bli forelesninger etter påske. Dette betyr at siste forelesning og øvingsveiledning vil bli uke 15 og at det vil bli tilsammen 12 øvinger. Jeg vil også lage en øving 13 med LF som omhandler det som vil bli forelest i uke 15, men den vil ikke bli veiledet eller rettet. Fremdriftsplanen vil bli justert, og en endelig pensumliste vil bli lagt ut.
24-03 2014 Referat fra referansegruppemøtet 18. mars er nå lagt ut.
21-03 2014 Øving 10 ligger nå ute med ordinær frist 28. mars.
13-03 2014 Neste referansegruppemøte er tirsdag 18. mars kl 14.15
12-03 2014 Øving 9 ligger nå ute med ordinær frist 21. mars.
8-03 2014 Øving 8 er nå oppdatert med oppgavetekster.
5-03 2014 Øving 8 ligger nå ute med ordinær frist 14. mars.
26-02 2014 Øving 7 ligger nå ute med ordinær frist 7. mars.
24-02 2014 Undersiden Ressurser er nå oppe.
24-02 2014 Her kan du sjekke hvor mange godkjente øvinger du har.
18-02 2014 Øving 6 ligger nå ute med ordinær frist 28. februar.
12-02 2014 Øving 5 ligger nå ute med ordinær frist 21. februar.
7-02 2014 Øving 4 ligger nå ute med ordinær frist 14. februar.
5-02 2014 Pga. sykdom blir det vikar i forelesningen i morgen. Av samme grunn er øving 4 forsinket og blir lagt ut tidligst i morgen kveld.
29-01 2014 Øving 3 ligger nå ute med ordinær frist 7. februar.
27-01 2014 Løsningsforslag til øving 1 er nå lagt ut.
27-01 2014 Rombytte: Forelesningen på torsdag 30. januar er flyttet til F1.
22-01 2014 Øvingsgruppeinndelingen er nå klar
22-01 2014 Øving 2 ligger nå ute med ordinær frist 31. januar.
21-01 2014 En oversikt over øvingsgruppeinndelingen lar beklageligvis vente på seg og er klar tidligst i morgen. De som er usikker på hvilken gruppe de tilhører får intil videre bare gå på den øvingstimen som passer best. Gruppeinndelingen skal være klar før fredag slik at dere vet til hvilken studass dere skal levere øving 1.
18-01 2014 Det er nå besluttet at øvingsgruppe 5, som har veiledning fredager 14.15-16.00, vil få forlenget fristen for innlevering til mandager kl. 14.00.
14-01 2014 Referansegruppen er nå klar. Ta kontakt med en av medlemmene dersom du har noe du vil ha tatt opp på første møte som er fredag 17. januar kl 10.15
13-01 2014 Første øving er nå lagt ut under øvinger. Innleveringsfrist for første øving er fredag 24. januar kl 16.00.
2-01 2014 Første forelesning blir tirsdag 7. januar kl. 12.15-14.00 i R8.

Forelesninger

  • Tirsdag 12.15-14.00, R8
  • Torsdag 10.15-12.00, R5

Faglærer

Karl K. Brustad
Kontor: 604, Sentralbygg 2
brustad [at] math [dot] ntnu [dot] no

Forelesninger

Tirsdag 12.15–14.00, R8
Torsdag 10.15–12.00, R5

Kontakttid

Tirsdag 15.00-16.00 eller etter avtale.
2018-04-04, Hallvard Norheim Bø