MA0002 Brukerkurs i matematikk B. Vår 2014

Faginformasjon

Studiehåndboken

Her er en lenke til emnebeskrivelsen i studiehåndboken.

Lærebok

  • Calculus for Biology and Medicine, 3. utgave av Claudia Neuhauser

Pensumliste

Endelig pensum:

Eksamen

  • Skriftlig, teller 100/100.
  • Eksamensdato: 26.05.2014
  • Sted: Vil bli annonsert her.
  • Tillatte hjelpemidler: kode A: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt. (For kalkulatorer gjelder imidlertid noen krav, se her for mer informasjon).
  • Øvingsopplegget må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.
2014-05-14, brustad