Ressurser

Språk

Ordlista med ordene i bokmål, nynorsk og engelsk: https://matematikkradet.no/ordliste/

Notater

Midtsemesteroppgaver

Midtsemester Oppgave LF Oppgaver som ikke er pensum
Høst 2019 Midtsemesterprøve 2019 Riktige svar 2019
Høst 2018 ma0001_midtsemester_h18_bm.pdf ma0001_midtsemester_h18_lf.pdf
Høst 2017 Oppg LF
Høst 2016 Oppg Fasit
Høst 2015 Oppg Fasit
Høst 2014 Oppg med fasit
Høst 2013 Oppg med fasit 3, 4, 9, 10
Høst 2012 Oppg med fasit 5, 8
Høst 2011 Oppg Fasit 4, 9
Høst 2010 Oppg LF 6, 7, 8, 10
Høst 2009 Oppg LF 4, 5, 6, 8 ,9

Eksamensoppgaver

OBS: Dessverre finnes det ikke LF til de kontinuerlige eksamenene.

Eksamen Oppgave LF Oppgaver som ikke er pensum
Høst 2019 2019h_brukerkurs_a_eksamen_bm.pdf 2019h_brukerkurs_a_eksamen_lf.pdf
Kont 2019 ma0001_s19_bm.pdf
Høst 2018 ma0001_h18_bm.pdf ma0001_lf_2018.pdf
Kont 2018 Oppg
Høst 2017 Oppg LF
Kont 2017 Oppg
Høst 2016 Oppg LF
Høst 2015 Oppg LF 8
Høst 2014 Oppg LF 7 (c )
Kont 2013 Oppg LF 1, 5 (b)
Høst 2012 Oppg LF 3
Kont 2012 Oppg LF 1
Høst 2011 Oppg LF 3, 5
Vår 2011 Oppg LF 4
Høst 2010 Oppg LF 5, 7
Vår 2010 Oppg LF
Høst 2009 Oppg LF 3 (b)
Vår 2009 Oppg LF 3, 7
Høst 2008 Oppg LF 4
Vår 2008 Oppg LF 3, 4, 5
Høst 2007 Oppg LF 5, 6
2019-12-04, Tommi Olavi Brander