Mattehjelpen 01

Mattehjelpen 01 er et ekstra tilbud om veiledning for studenter i "01-emnene" dvs. MA0001, MA1101, MA1201 og MA1301. Veiledningen forestås av instituttets emeriti Kari Hag og Per Hag. Her kan du få hjelp med øvingsoppgaver og/eller faglige spørsmål som du ønsker å få oppklart.

Tid og sted:

  • Lørdager 10:15-13:00, Auditorium K5 i Kjemiblokk 5.

Første gang lørdag 31. august. ("Drop in"- opplegg. Mulighet for litt tavleundervisning og diskusjonsgrupper.)

2019-08-13, Tommi Olavi Brander