Fremdriftsplan

Fremdriftsplanen oppdateres hver mandag (om nødvendig).

Uke Tema Kapittel Video
34 Informasjon og introduksjon. Gjennomgang av pensum.
35 Reelle tall, intervaller og absoluttverdi. Linjer i planet og sirkler i planet. 1.1.1–1.1.3 Absoluttverdi, Linjer og sirkler.
36 Sirkler fortsetter og trigonometri. Potenser og logaritmer. Funksjoner. 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1. Trigonometri, Funksjoner.
37 Funksjoner. Polynomer, rasjonale funksjoner og potensfunksjoner. Eksponentiellfunksjoner, inversfunksjoner og logaritmefunksjoner. Periodiske funksjoner. 1.2.1–1.2.8, 2.1, 2.2 Sammensatte funksjoner, Inverse funksjoner, Eksponentialfunksjoner og logaritmer.
38 Eksponentiell vekst og tallfølger. Grenseverdier av tallfølger. Rekursjon. Grenseverdier. 2.1.2, 3.1, 3.3, 3.4, 3.6 Tallfølger, Grenseverdier av tallfølger, Tallfølger definert rekursivt, Definisjon av grenseverdier.
39 Kontinuerlige funksjoner. Repetisjon for midtsemesterprøve. 3.2, 3.5 Kontinuerlige funksjoner, Skjæringssetningen.
40 Derivasjon. Regneregler for derivasjon. Midtsemesterprøve. 4.1, 4.2, 4.3 Derivasjon 1, Derivasjon 2, Derivasjon 3.
41 Derivasjon av trigonometriske funksjoner og eksponentialfunksjoner. Kjerneregelen. Derivasjon av inversfunksjoner. Newtons metode. 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.2, 5.7 Den deriverte av en invers funksjon.
42 Høyere ordens deriverte. Logaritmisk derivasjon. Implisitt derivasjon. Sekantsetningen. Maksima og minima. 4.4.2, 4.4.4, 4.7.3, 5.1, 5.2, 5.3.1 Implisitte funksjoner. Lokale maksima og minima, Absolutt maksimum og minimum.
43 Lineær approksimasjon. L'Hôpitals regel. Taylor-polynomer. 4.8, 5.5, 7.6 Lineær approksimasjon.
44 Antiderivasjon. 5.8
45 Integrasjon. Riemann-integralet. Midtpunktregelen. Analysens fundamentalteorem og ubestemte integraler. 6.1, 7.5.1, 6.2 Fundamentalteoremet for integralregning.
46 Areal, gjennomsnittsverdi, uekte integraler. 6.3.1, 6.3.3, 7.4.1 Areal mellom kurver, Gjennomsnittsverdi.
47 Repetisjon.
2019-09-26, Tommi Olavi Brander