Gamle eksamensoppgaver

Oppgavene baserer seg på forskjellige lærebøker, notasjon varierer.

2018-05-22, Mats Ehrnstrøm