Referansegruppe

Referansegruppen er et bindeledd mellom studentgruppen og faglærer. Du finner mer informasjon om referansegrupper her. Meld intresse til referansegruppen gjennom å sende en melding til foreleserne.

2018-08-09, Hallvard Norheim Bø