Øvingsopplegg

  • Øvingene er en del av pensum. Det blir gitt 12 ordinære øvinger. Av disse må minst 8 være godkjent for å få adgang til eksamen.
  • Ny øving legges ut (senest) fredag, med innleveringsfrist søndag kl. 23:59 påfølgende uke, dvs 9 dager senere. Øvinger leveres digitalt!
  • Vi bruker ovsys2-systemet: Gå til ovsys2, og logg inn med NTNU-brukernavn og -passord. Her laster du opp øvingen din. Du vil kunne laste opp nye versjoner fram til tidsfristen for den aktuelle øvingen går ut.
  • Dersom du ønsker tilbakemelding på føring og besvarelser må du huke av for at du "ønsker grundig retting" når du leverer øvingen. Hvis du ikke huker av for dette, gis kun tilbakemelding om hvor vidt øvingen er godkjent eller ikke.
  • I ovsys2 vil du til enhver tid kunne se hvor mange øvinger du har fått rettet og godkjent.

Ansvarlig for øvingsopplegget er Sigrid Grepstad.

Gruppeinndeling

Gruppe Tid Sted Planlagt for
1 Ons 08:15-10:00 R93 BFY
2 Ons 10:15-12:00 R93 MLREAL
3 Ons 08:15-10:00 B2 ÅMATSTAT
4 Fre 12:15-14:00 VA2 BMAT
5 To 14:15-16:00 VA2 BFY + MLREAL + øvrige
6 Ti 14:15-16:00 R4 ÅMATSTAT + øvrige
2018-08-09, Hallvard Norheim Bø