Fremdriftsplan

Uke Tema Forelesningsmateriale Oppgaver og løsningsforslag
2 1 Repetisjon lineær algebra; 2.1–2.2 Kontinuerlige funksjoner Slides: Repetition of some linear algebra Repetition 08/01
Repetition 10/01
Øving 1
3 2.3 Grensverdier; 2.4 Derivasjon av skalarfelt I Repetition 15/01
Repetition 17/01
Øving 2
4 2.4 Derivasjon av skalarfelt II; 2.5–2.6 Partiellderiverte av høyere orden, derivasjon av vektorvaluerte funksjoner Repetition 22/01
Repetition 24/01
Øving 3
5 2.7 Kjerneregelen; 2.8 Linearisering; tangentplan og oversikt over viktigste konsepter Øving 4
6 3.1–3.2 Parametriserte kurver; 3.3 Linjeintegraler for skalarfelt Øving 5
7 3.4-3.5 Linjeintegraler for vektorfelt og konservative felt; 3.7 Grafisk fremmstilling av skalarfelt Øving 6
8 3.9 Parametriserte flater; 5.7 Omvendte og implisitte funksjoner Øving 7
9 5.8-5.9 Ekstremalverdier; 5.10 Lagranges multiplikatormetode Øving 8
10 6.1 Dobbeltintegraler over rektangler; 6.2, 6.6 Dobbeltintegraler over begrensede områder Repetition 05/03
Repetition 07/03
Øving 9
11 6.3, 6.7 Variabelskifte i dobbeltintegraler; 6.4 Anvendelser av dobbeltintegraler Repetition 12/03
Repetition 14/03
Øving 10
12 6.5 Greens teorem; 6.9 Trippelintegraler Repetition 20/03 Øving 11
13 Påske Forelesninger og øvinger utgår i perioden 24.3–3.4.
14 6.10 Skifte av variable i trippelintegraler; 6.11 Anvendelser av trippelintegraler Øving 12
15 6.12-6.13 Flateintegraler av vektorfelt, divergens og curl; 6.14 Divergensteoremet Øving 13
16 6.15 Stokes' teorem; Repetisjon
17 Repetisjon Siste forelesning mandag 23. april.

Endringer i forelesningsplanen kan forekomme. Pensum er lærebok, øvinger og forelesninger; se også kursbeskrivelsen.

2019-03-14, Stine Marie Berge