Øvingsoppgaver

Generell informasjon

  • Der oppgavene er hentet fra læreboka, er dette indikert med oppgavenummeret fra boka i parentes.
Nummer Uke Oppgaver Kommentarer Løsningsforslag
1 3 Øving 1
2 4 Øving 2
3 5 Øving 3 I oppgave 7: Anta at f(x,y)=0 i alle punkter (x,y) hvor y=-x.
4 6 Øving 4
5 7 Øving 5
6 8 Øving 6
7 9 Øving 7
8 10 Øving 8
9 11 Øving 9 I oppgave 6 skal hintet være: Finn de andreordens partiellderiverte av arctan(x/y) (ikke arctan (y/x)).
10 12 Øving 10 I oppgave 2c sammenfaller ikke øvingsoppgaven nøyaktig med 6.7.7. Svaret vil derfor bli forskjellig fra fasit.
11 14 Øving 11 I oppgave 7 skal C_e være definert som alle punkter (x,y) som oppfyller x²+y²=e²
12 15 Øving 12
13 16 Øving 13 Øvinga er ekstra lang, slik at dere skal få rikelig trening med denne delen av pensum. Legg merke til den utvidede fristen.
2019-01-07, Stine Marie Berge