Mattehjelpen

Mattehjelpen er et ekstra tilbud om veiledning for studenter i MA1102, MA1103, MA1202 og MA2401. Her kan du få hjelp med øvingsoppgaver og/eller faglige spørsmål som du ønsker å få oppklart.

Tid og sted

  • Tidspunkt: Fredag kl. 8-10 og kl. 14-16. Første gang: 12.1.
  • Sted: R54.
2018-08-09, Hallvard Norheim Bø