MA2401 Geometri, våren 2013

Emnebeskrivelse fins i studiehandboka.

Aktuelle beskjeder

<infoboks file>

 • NB!: Eksamenoppgaver og løsningsforslag ligger under Eksamen

Faginformasjon

Foreleser:

 • Per Hag, rom 938, 9.etasje, Sentralbygg 2
 • tlf. (735) 91743
 • Konferansetime/Øvingstime: Onsdager kl. 10:00-12:00, ellers etter avtale

Øvingslærere:

 • Karl Kristian Brustad, karl.brustad(a)math.ntnu.no
 • Gunnar Arvid Sveinsson, gunnaasv(a)stud.ntnu.no

Referansegruppe:

 • Ida Jøssang MLREAL, idajos(a)stud.ntnu.no
 • Knut Bjarte Haus MLREAL, knutbh(a) stud.ntnu.no
 • Joakim Gåsøy BMAT, joakimga(a) stud.ntnu.no

Referat fra referansegruppemøte 19. mars.

Forelesninger:

 • Onsdag 08:15-10:00 i S2
 • Fredag 12:15-14:00 i S6

Øvingsveiledning og oppgaver:

Øvingsoppgavene leveres for godkjenning i 3.etg i Nordre lavblokk. De som tilhører LUR-programmet leverer til Karl Kristian. Resten leverer til Gunnar.

Sjekk hvor mange godkjente øvinger du har her.

Innleveringsfristene er annenhver onsdag kl 15:00 med start 30. januar.

Veiledningstimene er

 • Mandag 17:15-19:00 i R93
 • Tirsdag 17:15-19:00 i R90
 • Onsdag 10:15-12:00 i S922, 9. etasje i SII (Ekstra! For dem som ikke kan møte ettermiddag)
 1. ØVING: Avsn 1.6 nr.4,5,6,7; avsn 2.4 nr.7; avsn 2.5 nr.1,2; avsn 2.6 nr.5,6,7,8
 2. ØVING innlev 13.2: Avsn 1.6 nr.11; avsn 3.2 nr.3,4,7,8,10,12,13,14,15,23,24
 3. ØVING innlev 27.2: Avsn 3.3 nr.2,4,5; avsn 3.4 nr.1,2; avsn 3.5 nr.1,2,3,4,6; avsn 3.6 nr.1
 4. ØVING innlev 13.3: Avsn 4.1 nr.1; avsn 4.2 nr.2,3,5; avsn 4.3 nr.4,5,6,7,8; avsn 4.4 nr1,2,3; avsn 4.5 nr 1,2
 5. ØVING innlev 3.4: Dataøving; øving 5. Innlevering skjer ved å sende en epost til øvingslærer med én GeoGebra-fil med konstruksjonene og én tekst-fil der du forklarer fremgangsmåten.
 6. ØVING innlev 10.4: Avsn 4.6 nr.3,5,7; avsn 4.7 nr.1*,2*,3*,4*,5*; avsn 4.8 nr.1*,2*,4,5*,6,10 der de viktigste oppgavene er * merket.
 7. ØVING innlev 24.4: Avsn 5.1 nr.1,2,3,4,10; avsn 5.3 nr.1,2; avsn 5.4 nr.1,2; avsn 5.6 nr.2,4
 8. ØVING innlev torsdag 2.5: Avsn 6.1: 1,2,3. Avsn 6.2: 1,2,3. Avsn 8.1: 2,3,5. Avsn 8.3: 1,2,3. Avsn 11.2: 1 (NB. Oppg. 11.2.2 droppes. Ikke pensum)

Lærebok

G. A. Venema, Foundations of Geometry, Pearson Prentice Hall, 2.utgave

Pensum

 • Kap. 1-4: Alt
 • Kap. 5: 5.1 - 5.4, 5.6
 • Kap. 6: 6.1 - 6.2, 6.3(tom. 6.3.3), (6.6.1 og 6.6.2 uten bevis)
 • Kap. 8: 8.1, 8.2.1 - 8.2.8, 8.3, 8.4, (8.4.3 - 8.4.4 uten bevis)
 • Kap. 10: 10.7.1 - 10.7.2 og 10.7.8 - 10.7.12
 • Kap. 11: 11.2 Poincarés diskmodell.
 • Øvingene

Obligatoriske aktiviteter

Det arrangeres én datalab og obligatoriske øvinger.

Det vil bli gitt 8 øvinger (herav 1 dataøving) i løpet av semesteret.

For å kunne ta eksamen må du ha 4 godkjente øvinger, eller bestått midtsemester og 3 godkjente øvinger.

Midtsemesterprøven teller 20% av karakteren, men kun i positiv retning.

Eksamen

Eksamensdato er 24.05.2013, kl. 09:00. Eksamen er skriftlig og varer i 4 timer. Hjelpemiddelkode D. Bestemt enkel kalkulator er tillatt. Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemiddel er tillatt. NB! Gule ark tillates ikke!

Oversikt over ukens forelesninger

Notater

Her vil det bli lagt ut supplerende notater og løsningsforslag til enkelte øvingsoppgaver.

2013-06-04, Kari Hag