Øvinger

Hjemmeøvingene kunngjøres på denne siden ukentlig. Øvingene skal til godkjenning hos studentassistentene. Det blir i alt 12 hjemmeøvinger, hvorav minst 9 av 12 må være godkjent for å få adgang til eksamen. En øving blir underkjent dersom besvarelsen er for tynn eller mangelfull. Øvinger levert etter innleveringsfristen blir ikke godkjent.

De som har vært oppe til eksamen i faget før trenger ikke gjøre øvingene på nytt.

Veiledning

Hjemmeøvingene kunngjøres nedenfor innen mandag kl. 15.00 hver uke, og blir veiledet i uken etter. Veiledningen foregår i smågrupper.

Tid Sted (Gruppe/Program)
Onsdag 13.15-15.00 R91 (BKJ)
Onsdag 15:15-17.00 R91 (BGEOL)
Fredag 12.15-14.00 R60 (BBI)
Fredag 12.15-14.00 B21 (MLREAL)

Parentesen bak hver gruppe er studieprogrammet som flesteparten i gruppen hører til. Her er en liste over alle studenter og deres gruppetilhørlighet.

Innlevering

Frist for innlevering er fredag kl 16.00 den uken øvingen blir veiledet.

Øvingene skal leveres i hyller i tredje etasje i nordre lavblokk i Sentralbygg II. Disse er merket med med MA0002, øvingsgruppe, tidspunkt, rom og navn på studass. Husk å stifte sammen arkene og ha med navn og gruppetilhørlighet på toppen av forsiden. Øvingene leveres ut igjen samme sted.

Godkjente øvinger

Her kan du få tilsendt en oversikt over dine godkjente øvinger.

Hjemmeøvinger

2018-04-04, Hallvard Norheim Bø