Hjemmeøving 11

Veiledes i uke 13. Leveres innen klokken 16.00, fredag 30.03.

Oppgavene er de samme i tredje- og andreutgaven av boken.

  • Avsnitt 10.6: 3, 5, 15, 41
  • Eksamen Vår 2011: Oppgave 4
  • Eksamen Høst 2010: Oppgave 3
  • Eksamen Høst 2007: Oppgave 3
  • Eksamen Høst 2005: Oppgave 1

Eksamensoppgavene finner du her.

2012-03-20, alexlun