Faginformasjon

Se emnebeskrivelse i emnekatalogen

Pensum

Claudia Neuhauser: Calculus for Biology and Medicine, Third Edition.

Fra kapittel 7.1 og 7.2 kreves det kun at dere kjenner til tankegangen for delvis integrasjon og integrasjon ved substitusjon, samt kan bruke metodene på enkle oppgaver tilsvarende de som er gitt på øvingene. Fra 7.3.2 kreves det at dere kjenner til ideen bak delbrøksoppspalting og kan utføre dette for enkle brøker der faktoriseringen av nevner er gitt, tilsvarende oppgavene gitt på øvingene.

Eksamen

  • Varighet: 4 timer
  • Tidspunkt: 21.05.2012. Klokken 09.00
  • Hjelpemiddelkode A: "Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt." Mer informasjon her.
2012-01-08, alexlun