Hjemmeøving 9

Veiledes i uke 11. Leveres innen klokken 16.00, fredag 16.03.

For de som har tredjeutgave av læreboken:

  • Avsnitt 10.2: 11, 17, 23
  • Avsnitt 10.3: 1, 3, 5, 13, 19, 22, 36, 45
  • Avsnitt 10.4: 7

For de som har andreutgave av læreboken:

  • Avsnitt 10.2: 5, 11, 23
  • Avsnitt 10.3: 1, 3, 5, 13, 19, 22, 36, 45
  • Avsnitt 10.4: 3
2012-03-06, alexlun