Hjemmeøving 1

Veiledes i uke 3. Leveres innen klokken 16.00, fredag 20.01.

Oppgaver fra læreboken:

  • Avsnitt 7.1: Oppgave 1, 11, 15*
  • Avsnitt 7.2: Oppgave 7, 9
  • Avsnitt 7.3: Oppgave 27, 28

* Denne oppgaven avviker noe i andre utgave av boken i forhold til tredjeutgaven (og PDF-en). Løs oppgaven slik den står i boken du har.

PDF av øving 1 (for de som ikke har boken enda): Øving 1

2012-01-17, alexlun