Fremdriftsplan

Her kommer det en kort oversikt over hva som er gjennomgått i forelesningene, samt hva som er planen for kommende forelesninger.

NB! Merk at dette kun er en plan. Endringer blir gjort i løpet av semesteret.

For oss som misliker "ukenummer" som tidsangivelse: kalender med ukenummer

UkeAvsnittInnholdØvingMerknad
27.1-7.2. 7.3.2Intro. Integrasjon ved substitusjon. Delvis integrasjon. Delbrøkoppspalting. 1
37.3.2. 8.1. 8.2.1. Litt mer om delbrøkoppspalting. Separable differensialligninger. Initialverdiproblemer. Likevektspunkter og stabilitet. 2 Innlevering øving 1
48.2.1. Notat. 9.1. Likevektspunkter og stabilitet. Lineære førsteordens diff.ligninger. Oppsummering kap. 8. Lineære ligningssystem.3Innlevering øving 2
59.1. 9.2.1-9.2.4Lineære ligningssystem. Matriser. Matrisemultiplikasjon. Inverse matriser.4etc.
69.2.4. Notat.Inverse matriser. Determinanter.5
79.2.5. 9.3.1-9.3.2Leslie-matriser. Lineære avbildninger. Egenverdier og egenvektorer.6
89.3.3. 9.4 Potenser av matriser. Leslie-matriser. Vektorer. Skalarprodukt. Linjer i planet. Plan i rommet. 7
99.4. 10.1 Ferdig med 9.4. Litt fra 10.1. Oppsummering og repetisjon av kap. 9. 8
1010.1-10.4 Funksjoner av flere variabler. Grenser og kontinuitet. Partiell-deriverte. Tangentplan. Linearisering. 9
1110.4-10.5 Linearisering. Vektorfunksjoner. Mer om derivasjon. Retningsderiverte. Gradientvektor. 10
1210.6. Maksimum/minimum. Max/min med bi-betingelser. 11Innlevering øving 10
1310.6. 11.1. Notat Lagrange-multiplikatorer. Oppsummering kap. 10. Systemer av lineære differensialligninger. Innlevering øving 11
14 Påskeferie
1511.1-11.2 Ekvilibrium og stabilitet. Eksempler. 12Ingen mandagsforelesning. Ingen øvingstimer.
1611.3-11.4 Ikke-lineære systemer. Eksempler. Oppsummering kap. 11. Innlevering øving 12
17 Repetisjon. Oppgaver fra tidligere eksamenssett.
2012-03-27, alexlun