Tidligere eksamensoppgaver

(*) Oppgave 2(b) i eksamenssettet fra våren 2007 gir ikke mening.

(**) Løsningsforslaget inneholder kun noen av oppgavene

2012-08-10, alexlun