Hjemmeøving 5

Veiledes i uke 7. Leveres innen klokken 16.00, fredag 17.02.

For de som har tredjeutgave av læreboken:

  • Avsnitt 9.2: 31, 42, 45, 51, 55, 63, 65, 67, 71
  • Tillegg: Regn ut determinanten til matrisen i oppgave 67
  • Eksamensoppgave: Vår 1998, oppgave 3. Du finner den her (på side 7).

For de som har andreutgave av læreboken:

  • Avsnitt 9.2: 25, 34, 37, 43, 47, 51, 53, 55, 59
  • Tillegg: Regn ut determinanten til matrisen i oppgave 55
  • Eksamensoppgave: Vår 1998, oppgave 3. Du finner den her (på side 7).
2012-02-08, alexlun