Hjemmeøving 10

Veiledes i uke 12. Leveres innen klokken 16.00, fredag 23.03.

For de som har tredjeutgave av læreboken:

  • Avsnitt 10.4: 5, 8, 11, 27, 28, 31, 43
  • Avsnitt 10.5: 5, 9, 10, 15, 19, 29, 35, 41
  • Eksamensoppgaver: Høst 2008 Oppgave 4, Vår 2008 Oppgave 3

For de som har andreutgave av læreboken:

  • Avsnitt 10.4: 5, 6, 7, 21, 22, 25, 37
  • Avsnitt 10.5: 5, 9, 10, 15, 19, 29, 35, 41
  • Eksamensoppgaver Høst 2008 Oppgave 4, Vår 2008 Oppgave 3
2012-03-13, alexlun