Hjemmeøving 2

Veiledes i uke 4. Leveres innen klokken 16.00, fredag 27.01.

Oppgaver fra læreboken:

  • Avsnitt 8.1: Oppgave 2*, 9*, 12, 21, 29, 48

* Disse oppgavene er noe annerledes i 2.-utgaven av boken. Løs oppgaven slik den står i boken du har. Dersom du bruker 2.-utgaven: nevn dette i din besvarelse.

2012-01-17, alexlun