Hjemmeøving 12

Veiledes i uke 16. Leveres innen klokken 16.00, fredag 20.04.

For de som har tredjeutgave av læreboken:

  • Avsnitt 11.1: 1, 19, 26, 35, 47, 57
  • Avsnitt 11.2: 19, 21
  • Eksamensoppgaver: Vår 2011 Oppgave 5, Vår 2010 Oppgave 4

For de som har andreutgave av læreboken:

  • Avsnitt 11.1: 1, 19, 24, 29, 37, 47
  • Avsnitt 11.2: 13, 15
  • Eksamensoppgaver: Vår 2011 Oppgave 5, Vår 2010 Oppgave 4

Anbefalte ekstraoppgaver (disse er ikke obligatoriske, men det vil gis veiledning på gruppeøvingene):

2012-04-07, alexlun