Hjemmeøving 4

Veiledes i uke 6. Leveres innen klokken 16.00, fredag 10.02.

Merk: I denne øvingen er det stor forskjell på hvor øvingsoppgavene befinner seg i andreutgave versus tredjeutgave av læreboken. Pass på at du gjør riktige oppgaver.

Oppgaver fra tredjeutgave av læreboken:

  • Avsnitt 9.1: 25, 30
  • Avsnitt 9.2: 7, 21, 25, 29, 33, 40, 41
  • Avsnitt 9.1: 18*

* Dette er en "nøtt". Jeg anbefaler dere å gjøre den til slutt

Oppgaver fra andreutgave av læreboken:

  • Avsnitt 9.1: 15, 20
  • Avsnitt 9.2: 7, 15, 19, 23, 27, 32, 33
  • Avsnitt 9.1: 8
2012-02-08, alexlun