Hjemmeøving 8

Veiledes i uke 10. Leveres innen klokken 16.00, fredag 9.03.

For de som har tredjeutgave av læreboken:

  • Avsnitt 9.4: 25, 27, 35, 41, 44, 49, 57, 61, 63
  • Avsnitt 10.1: 4, 5, 15, 19, 20, 21, 22
  • Eksamensoppgave: Januar 2000, oppg. 1. Du finner den her

For de som har andreutgave av læreboken:

  • Avsnitt 9.4: 25, 27, 35, 41, 44, 49, 57, 61, 63
  • Avsnitt 10.1: 2, 3, 9, 11, 12, 13, 14
  • Eksamensoppgave: Januar 2000, oppg. 1. Du finner den her
2012-02-27, alexlun