Referansegruppe

"Referansegruppen skal være et bindeledd mellom faglærer og student. Den skal gi innspill fra studentene som ellers ikke ville nådd frem til faglærer og slik bidra til at undervisningen utvikler seg i en positiv retning."*

Ta kontakt med medlemmene dersom du har noe du ønsker at de skal ta opp med faglærer.

* Sakset fra http://www.ntnu.no/hf/studier/kvass/referanse

2018-04-04, Hallvard Norheim Bø