MA0002 – Brukerkurs i matematikk B, våren 2012

Beskjeder

10.08: Eksamenssett og løsningsforslag til konteeksamen ligger under Eksamensoppgaver

21.05: Årets eksamenssett og et løsningsforslag:

Forelesninger

Mandag 15.15–17.00, Aud. S5
Torsdag 12.15–14.00, Aud. S5

Kontakttid

Tirsdag 13.00–14.00, Kontor 1350, Sentralbygg 2
2012-01-23, alexlun