Øvinger

Denne siden vil bli jevnlig oppdatert med informasjon angående øvingsopplegget i faget.

Studentassistenter

Skriv dere på timeplanen på instituttkontoret, 7. etg. i Sentralbygg 2.

Godkjenninger

For å få godkjent øvingsopplegg, må en få godkjent 4 av de 6 første øvingene og 4 av de 6 siste. Dersom du har øvingsopplegg godkjent fra tidligere semester i TMA4240 eller TMA4245, skal dette være automatisk registrert iflg. eksamenskontoret.

For å finne din gruppe, sjekk etter studieprogram, og dersom det er flere grupper på et studieprogram, er alfabetisk sortering det neste. En enkel måte å finne gruppen er å bruke "ctrl+f" og å søke etter studieprogrammet du hører til. Øvingrom er angitt som *rom(gruppenummer)*.

Vi kommer essensielt å bruke øvingene fra sist vårsemester, men det kan forekomme noen forandringer på et fåtall av øvingene.'

Øvinger leveres som en regel innen klokken 14:00 dagen etter veiledning, med mindre gruppen avtaler noe annet med studentassistent. Første øvingsuke er UKE 36. Øvingsinnlevering skjer i sentralblokk 2, lavblokk nord i anviste hyller. Sjekk nøye etter din gruppe - det kan være vanskelig å finne riktig hylle.

* Oppgave 5 som tar for seg kontinuerlig variabelskifte i to dimensjoner er ikke pensum, men det anbefales likevel å forsøke seg på den.

Ekstraøvingen teller som en øving i øvingsopplegget - og består av konten fra august 2010. Dette er dermed svært relevant for alle å regne på.

Hvis du ikke har boka er oppgavene fra boka gitt i øving 1 gjengitt her.

Dersom du bruker en tidligere utgave av boka, finnes en tabell over ekvivalente oppgaver på denne siden.

For å sjekke antall godkjente øvinger, gå til øvingssystemet.

Det vil i utgangspunktet ikke bli gitt øvingsforelesninger, men timene kan i noen tilfeller bli brukt til å gjennomgå eksempler, relevant supplementmateriale, eller til å dekke inn kansellerte forelesninger.

Grupper

Se denne siden for å finne tidspunkt for deg.

Hvis du ikke hører til noen av linjene nevnt under, møt opp på en gruppe som passer og avtal innlevering med studentassistenten. Det er svært viktig at dere skriver navn, brukernavn og linje MEGET TYDELIG på de første øvingene - dette er for at studentassistenten skal få mindre stress med feilleverte øvinger og studentregistrering.

Gruppe 1: MTMT, Tirsdag 1015-1200

Gruppe 2-3: MTIØT, Tirsdag 1015-1200/1115-1300

Gruppe 2: Endre Oppen, S21

Gruppe 3: Kristoffer Hellton, S24

Gruppe 4: MTTEKGEO, Tirsdag 1015-1200

Gruppe 5: MTNANO, Torsdag 1215-1400

Gruppe 6: BFY/MLREAL, Torsdag 1615-1800

Gruppe 7-8: MTKOM (Fredag 1215-1400)

Alfabetisk inndeling gjelder ikke. Se denne inndelingsoversikten.

Gruppe 7: (Vidar Strat, Elrom-G012)

Gruppe 8: (Stein Aaserud , Elrom G038)

Gruppe 9-11: MTKJ (Tirsdag 1715-1900)

Gruppe 9: A-Hou (Lise Vassmoen, R92)

Gruppe 10: Hov-Næ (Marius Birkenes , R93)

Gruppe 11: Nø- – (Øyvind Rønningstad, R93)

Gruppe 12-15: MTENERG (Tirsdager 1515-1700)

Gruppe 12: A-Go (Studentassistent: Ørjan Fredheim, Rom: Elrom-B113)

Gruppe 13: Gp-Ka (Studentassistent: Mariell Kversøy Birkeland, Rom: Elrom-G012)

Gruppe 14: Kb-Si (Studentassistent: Stian Mikelsen, Rom: Elrom-A168)

Gruppe 15: Sj- – (Jonathan Jørstad Rom: Elrom-A172)

Gruppe 16-19: MTDT (Fredag 1215-1400)

Gruppe 16: A-Fu (Marthe Birkeland, R90)

Gruppe 17: Fv-Lu(Marius Foss, S21)

Gruppe 18: Lv-Sk(Karianne Lien, R50)

Gruppe 19: Sl- –(Ina Halvorsen, S22)

Gruppe 20-21: MTPETR (Torsdag 1215-1400)

Gruppe 20: A-Lar (André Rasmussen, B21)

Gruppe 21: Las- – (Agnar Ellingsen, R50)

2011-01-05, davidlin