TMA4240 Statistikk for BFY, MLREAL, MTDT, MTIØT og MTKOM

Dette er hjemmesiden for parallellen som undervises for BFY, MLREAL, MTDT, MTIØT og MTKOM.

Forelesninger Mandag 8-10, Aud. S8
Onsdag 8-10, Aud. EL5

med unntak av uke 37 (15.09). Onsdag 29.09 skal vi som vanlig være i EL5!

Referansegruppe består foreløpig av Jean Niklas L'Orange (MTDT), Vegar Engen (MTDT), Endre Kure (MTIØT) og Kristine Perander (BFY). Vi trenger en representant fra MTKOM, og gjerne en fra MLREAL. Send faglærer en epost eller ta kontakt hvis du kan være med i referansegruppen fra ditt studieprogram.

Detaljert plan med handouts

(oversiktsplan for hele kurset nederst på siden)
Her betyr 1up="en slide pr side", 2up="to slides pr side" og 4up="fire slides pr side".
NBNB: pensum er definert fra læreboka. Slidene er er brukt i forelesningen - og kan ikke erstatte det å LESE i læreboka!

Dato Kapittel Emne Handouts Aktivitet/notat
28 24.11.10 Litt om eksponensial, kjikvadrat og t, som gjenstår fra mandag. Så eksamen Juni 2010Regn i denne rekkefølgen: 1a+b, 2a+f+g, 2b+d+e, 2c Se tabellen for tekst og lf
27 22.11.10 Oppsummering Tidligere slides: 1up Og husk notater og quiz som er tilgjengelig
26 17.11.10 11.6 Prediksjon1up, 2up, 4up Konseptuell quiz Kap 11 med fasit
25 15.11.10 11.4-11.6 Inferens om alfa og beta, prediksjon1up, 2up, 4up
24 10.11.10 11.3-11.5,11.12 MKE, inferens om alfa og beta, R21up, 2up, 4up Se effekt av outlier
23 08.11.10 10.13, 11.1-11.3 Test varians, enkel lineær regresjon og MKE1up, 2up, 4up Se kvadratavvik
22 03.11.10 10.11-10.13 Test for binomiske andeler og varians1up, 2up, 4upKonseptuell quiz Kap 10 med fasit
21 01.11.10 10.8-10.10 To utvalg, styrke, utvalgsstørrelse1up, 2up, 4up Hands-on med strekking av seigmenn - to utvalgs hypotesetest, se hvordan vi gjorde det og hvilke resultater vi fikk!
20 25.10.10 10.4-10.7 P-verdi, KI, t-test 1up, 2up, 4up
19 25.10.10 10.1-10.3, 10.5 Intro til hypotestetest 1up, 2up, 4up Konseptuell quiz Kap 9 med fasit
18 18.10.10 9.8-9.12 To utvalg, varians, binomiske andeler 1up, 2up, 4upOppsummering statistisk inferens
17 18.10.10 9.6, 9.8 Prediksjonsintervall, KI for to utvalg 1up, 2up, 4up
16 13.10.10 9.4, 8.6, 8.7 Konfidensintervall mu, t-fordeling, Kjikvadratfordeling 1up, 2up, 4up
15 11.10.10 9.14, 8.5 SME, CLT 1up, 2up, 4up
14 06.10.10 8.1, 9.1-9.3, 9.14 Estimering 1up, 2up, 4up
13 04.10.10 7.2-7.3 Funksjoner av stokastiske variabler 1up, 2up, 4up MCQ kap 1-7 (norsk), (English), (Fasit)
12 29.09.10 7.1-2+notat Funksjoner av stokastiske variabler 1up, 2up, 4upNotat om ordning og ekstremvariabler
11 27.09.10 6.4-6.7 Normal, normalapproksimasjon til binomisk, eksponensial og Gamma 1up, 2up, 4upOppsummering kontinuerlige fordelinger
10 22.09.10 6.1-6.4 Uniform og Normal 1up, 2up, 4up*
9 20.09.10 5.5-5.6 Neg.bin, geometrisk og Poisson 1up, 2up, 4upOppsummering diskrete fordelinger, sjekk Poisson applet
8 15.09.10 5.1-5.4 Diskret uniform, binomisk og hypergeometrisk1up, 2up, 4up*
7 13.09.10 3.4, 4.1, 4.2, 4.3 Simultanfordelinger og multivariat forventning&varians1up, 2up, 4upQuiz kap 3 og 4
6 08.09.10 4.2, 4.4, 3.4 Varians, simultanfordelinger1up, 2up, 4up*
5 06.09.10 3.3, 4.1 Kontinuerlig sanns.ford., Forventning (univariat)1up, 2up, 4up*
4 01.09.10 2.8-3.3 Bayes regel, Stokastisk variabel1up, 2up, 4upQuiz kap 2.5-2.8
3 30.08.10 2.5-2.8 Regneregler, betinget sannsynlighet, Bayes regel1up, 2up, 4up*
2 25.08.10 2.3-2.4 Kombinatorikk, sannsynlighet 1up, 2up, 4upQuiz kap 2.2-2.4
1 23.08.10 1, 2.1-2.2 Innledning, utfallsrom, hendelser 1up, 2up, 4upLekse på siste slide i handouts


Meldinger

[24/11] Tusen takk for nydelige blomster og kort - og applaus - på dagens forelesning. Det varmet. Da håper jeg at forelesningene har hjulpet dere i læringsprosessen i faget - og at dere har lært noe som dere virkelig får bruk for i videre studier og i arbeidslivet. Og så håper jeg at vi klarer å lage en eksamen som reflekterer det vi har forsøkt å formidle i forelesningene. Lykke til med oppkjøring og gjennomføring av alle eksamener. Lenke til veiledningtider står under beskjeder på hovedsiden - og lagt inn under eksamensoppgaver.

[4/11] Vi har nå igjen to uker med forelesinger (uke 45 og 46), der vi skal gjøre ferdig 10.13 og kapittel 11 (enkel lineær regresjon). Etter det har vi en undervisningsuke (uke 47) som dere kan mene noe om hva jeg skal foreta meg (generell oppsummering?, regne oppgaver?, spesielle tema?). Har dere også noe ønske om tavleøving fredag i uke 47? Deretter er det en periode (uke 48-49-50) før eksamen lørdag 18.desember (uke 50). i denne perioden antar jeg dere vil ha en eller to spørredager eller spørretimer, f.eks i starten på uka 50 (13, 14, 15 eller 16. desember). Kan dere mene noe om dette og kommunisere videre til referansegruppa eller direkte til faglærer så tar vi et møte i uke 45 eller 46?

[27/9] Yippi - vi får være i EL5 nå på onsdag - arrangementet som skulle stjele rommet fra oss var visst blitt krympet.

[21/9] Referat fra møte med referansegruppa finner du her - se spesielt aksjonspkt til slutt.

[13/9] Det er tide med første møte med referansegruppa i faget. Vi satser på å snakkes en dag i neste uke (dvs. uke 38). Meld fra til medlemmene av referansegruppa (se over) hvis du har kommentarer til forelesningene, tavleøvingene, øvingene, læreboka, eller annet. Hvis du ikke forteller oss om ønskene dine så er det lite trolig du får dem oppfylt :-)

[24/8] Som øvingslærer Erlend Aune fortalte på forelesningen på mandag, så jobber han med å dele dere inn i øvingsgrupper og få allokert studass, og inndelingen vil du etterhvert finne fra Øvinger. (Oppstart blir uke 35 eller 36, vi håper på uke 35). Men, tidspkt for veiledningen er klar: se NTNU's timeplan.

[20/8] Handouts til forelesningen mandag morgen er tilgjengelig i tabellen under Detaljert plan med handouts. Dette er første forelesning - og derfor blir det endel informasjon og introduksjon. Generelt vil antallet handouts for en forelesning være en brøkdel av antallet for første forelesning - så ikke fortvil!

[19/8] Vil du hjelpe oss med å gjøre undervisningen mer tilpasset dine behov - og samle inn data til bruk i undervisningen? Da må du svare på denne spørreundersøkelsen. Dette krever innlogging på Innsida, men ditt brukernavn blir ikke lagret sammen med svarene på spørreundersøkelsen så du er helt anonym!

[18/8] Jeg har laget en Facebook-side med navn Tma4240h2010 (det var ikke lov å ha bare store bokstaver for navn så du må skrive det akkurat slik). Velger du "Jeg liker" får du oppdateringer i newsfeeden din. På Facebook-siden vil informasjon og linke til oppdateringer på fagets www-side bli postet. Det er også mulig å bruke Facebook-siden til faglige diskusjoner og til å stille spørsmål. Jeg vil også legge ut lenker til interessante videoer etc. der. Bruker du ikke Facebook så er det ikke noen krise - all informasjon som er nødvendig i faget vil du også finne på fagets www-siden (ja, her du leser nå), og hvis viktige tema kommer opp på Facebook-siden vil jeg ta det opp i forelesningene eller her på fagets www-side.

[29/7] Forelesningene starter mandag 23. august kl. 8-10 i S8. Vel møtt!

Forelesningsplan - oversiktsnivå

Uke Kapittel Emne
34 1-2 Innledning og sannsynlighet.
35 2-3 Stokastiske variabler og fordelinger.
36 3-4 Forventning, varians og kovarians.
37 4-5 Diskrete sannsynlighetsfordelinger.
38 5-6 Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.
39 6-7 Funksjoner av stokastiske variabler. Ordningsvariabler.
40 notat+8 Utvalgsfordelinger.
41-42 9 Estimering og konfidensintervall.
43-44 10 Hypotesetesting.
45-46 11 Lineær regresjon.
47 Oppsummering og avslutning.
2011-08-24, Mette Langaas