TMA4240 Statistikk

for MTENERG, MTKJ, MTMT, MTNANO, MTPETR og MTTEKGEO

Forelesninger Mandag 15-17, Aud. F1
Onsdag 8-10, Aud. R1

Til forelesning

Dato Kapittel Emne Handouts
15 11.10.10 9.14, 8.3-8.5 SME, CLT 1up, 2up, 4up
13 04.10.10 8.1,9.1-9.3 Estimatorer 1up, 2up, 4up
7 13.09.10 5.1-5.4 Diskrete fordelinger 1up, 2up, 4up

Kopi av forelesingsnotater Hypotesetesting

Beskjeder

17.11.2010: Forelesing Mandag 22.11: Eksempel: Eksamen 20.mai 2008 Oppg 1/2

05.11.2010: Kopi av forelesingsnotater Hypotesetesting - rett over her !

06.10.2010: Handouts til forelesningen 11.10 - rett over her:-)

04.10.2010: Handouts til forelesningen 04.10 - rett over her:-)

09.09.2010: Handouts til forelesningen 13.09 - rett over her:-)
      (1, 2 eller 4 slides pr side - du velger.)

31.08.2010: Endringer i forelesingsplan:
      Uke 37: man 13.09 - Vikar
           ons 15.09 - AVLYST
      Uke 40: man 04.10 - Vikar
           ons 06.10 - AVLYST
      Uke 41: man 11.10 - Vikar
           ons 13.10 - AVLYST

31.08.2010: Kopi av Bayes regel eksempel ligger på Lenke-siden

16.08.2010: Velkommen til emnet TMA4240 Statistikk høsten 2010
      Beskjeder til studentene vil bli gitt her.

Forelesningsplan - oversiktsnivå

Uke Kapittel Emne
34 1-2 Innledning og sannsynlighet.
35 2-3 Stokastiske variabler og fordelinger.
36 4 Forventning, varians og kovarians.
37 5 Diskrete sannsynlighetsfordelinger.
38 6 Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.
39 7+notat Funksjoner av stokastiske variabler. Ordningsvariabler.
40 8 Utvalgsfordelinger.
41-42 9 Estimering og konfidensintervall.
43-44 10 Hypotesetesting.
45-46 11 Lineær regresjon.
47 Oppsummering og avslutning.
2010-11-18, Karl Henning Omre