Eksamensoppgaver

Eksamen Avsluttende eksamen avholdes lørdag 18. desember. Det er en fire timers skriftlig prøve. Tillatte hjelpemidler er Tabeller og Formler i Statistikk, Rottmanns formelsamling, godkjent kalkulator og stemplet gult a5-ark med egne håndskrevne formler og notater (fås på instituttkontoret i 7.etg. sentralbygg II).

Hvorfor gult A5 ark? Derfor:-)

Veiledning før eksamen (ikke på tavla, bare en-til-en eller grupper, og dere kan sitte her og regne eksamensoppgaver og lære av hverandre): en veileder (faglærer eller PhD stipendiat i statistikk) på hver rom hele tiden. Alle rom er i kjelleren i gamle elektrobygget:

  • mandag 13. desember kl 12.15-16 på rom G026, G034 (engelsk veileder) og G038
  • onsdag 15. desember kl 12.15-16 på rom G026, G034 (engelsk veileder til 14) og G038

Jeg ber om at dette er tidspkt som brukes til spørsmål - og at du heller møter opp her enn at du sender epost (mye lettere å forklare ansikt-til-ansikt).

Er det noe som du virkelig lurer på dagen før eksamen så kan du komme på

  • Mettes kontor 1236, sentralbygg 2, 8.30-10 og 11.30-12.30 på formiddagen på fredag 17.desember (Mette er dessverre opptatt med disputas resten av dagen og Henning er i Etiopia).

Gamle eksamensoppgaver

Alt zipet sammen: uten lf: zip-filen: Eksamensoppgaver

med lf: zip (ikke 2010 med her).

Eller du kan se på en og en: TABELL med oppgaver på ulike målformer og løsningsforslag.

LF til August2010 kommer etter ekstraøvingen er innlevert. Jeg venter på ny versjon av lf til kont 2009 - en versjon som inneholder alle sider.

2016-09-19, Torstein Mæland Fjeldstad