Tavleøvinger

Fredager kl 15-17 i R1 er det satt av tid for begge paralleller til aktiviteter i tillegg til forelesningene og de obligatoriske øvingene.

Tema for tavleøvingene vil være oppgaveregning, og det er gjerne eksamensoppgaver som blir regnet i detalj på tavla. Noen få ganger vi ha et annet tema, slik som første tavleøving som er skreddersydd de som ikke har hatt Matematikk 2.

Dette er den tentative planen høst 2010.

Uke Dato Tema
35 03.09.10 Multiple integral og partiell derivasjon. Kun beregnet på studenter som ikke har hatt Matematikk 2
36 10.09.10 Oppgaveregning
38 24.09.10 Oppgaveregning fra kap 3-4-5.
Eksamen Des2009#1+2a (bokmål), (nynorsk), (English),og ikke minst: Løsningsforslag
Eksamen Mai2009#1+2ab (bokmål), (nynorsk), (English),og ikke minst: Løsningsforslag
39 01.10.10 Oppgaveregning
42 22.10.10 Spm i forbindelse med MCQ kap 1-7? Hovedvekt på estimering og KI (kap 9). Jeg vil ved behov også se på oppgave 7 fra øving 7 og kjikvadratfordelingen generelt
MCQ Norsk (pdf) og English (pdf) og FASIT (pdf)
Eksamen Des2009#3 (bokmål), (nynorsk), (English) og ikke minst: Løsningsforslag
43 29.10.10 Vi gjennomgår på tavla: Konseptuell quiz Kap 9 "FASIT" Kap 9
Eksamen Aug 2007#2b (bokmål), (nynorsk)og ikke minst: Løsningsforslag
44 05.11.10 Oppgaveregning
45 12.11.10 Vi gjennomgår på tavla: Konseptuell quiz Kap 10 og "FASIT" Kap 10
Eksamen Aug 2003 #3 (bokmål), og ikke minst: Løsningsforslag
46 19.11.10 Oppgaveregning
2010-11-14, Mette Langaas