TMA4240 Statistikk, høsten 2010

Emnet foreleses i to paralleller.

Lærebok: Walpole, Myers, Myers and Ye: Probability and Statistics (8. Ed.), Prentice Hall, ISBN 0-13-098469-8. Det er også mulig å bruke 7. ed.

Øvinger: Merk at det er obligatorisk øvinger i emnet! Det blir gitt 12 øvinger, og 4 av de 6 første og 4 av de 6 siste av dem må være godkjent for at du skal få gå opp til eksamen. Mer informasjon under «øvinger» i venstrespalten. Spørsmål angående øvinger og øvingsgrupper stilles til øvingslærer.

Eksamen: Avsluttende eksamen avholdes lørdag 18. desember. Det er en fire timers skriftlig prøve. Tillatte hjelpemidler er Tabeller og Formler i Statistikk, Rottmanns formelsamling, godkjent kalkulator og stemplet gult a5-ark med egne håndskrevne formler og notater (fås på instituttkontoret i 7.etg. sentralbygg II).

Forelesninger: Se hjemmesiden til parallellene for tid og sted for forelesninger.

Tavleøvinger: Fredager kl 15-17 i R1 er det satt av tid for begge paralleller til aktiviteter i tillegg til forelesningene og de obligatoriske øvingene. Tema for tavleøvingene vil være oppgaveregning, og det er gjerne eksamensoppgaver som blir regnet i detalj på tavla. Noen få ganger vi ha et annet tema, slik som første tavleøving (03.09, uke 35) som er skreddersydd de som ikke har hatt Matematikk 2. for datoer for tavleøvingen, se Tavleøvinger.

Fellesmeldinger

[03/08] Kontinuasjonseksamen i TMA4240/TMA4245 lages av faglærerne i TMA4245V2011. Eksamensoppgaven V2011 er lagt inn i Liste over eksamensoppgaver. Lykke til med forberedelsene til eksamen.

[20/12] Det var 112 som svarte på sluttevalueringen på KVASS i TMA4240. Av disse har jeg tilfeldig trukket ut 2 personer som får Midt-by kort til verdi 250 kr. Vinnerne er Line Rydså og Monika Maria Mielnik. Vinnerne har fått epost. Gratulerer!

[18/12] Eksamensoppgaven og tentativ løsningsskisse finner du i denne tabellen. Alle 8 deloppgaver teller likt, og rettemal blir tilgjengelig når sensuren er klar (sensurfrist er 18. januar 2011).

[3/12] Går det bra? Eller er du nå veldig redd for F i TMA4240? Hvis du er det må du lese dette og er du da fremdeles redd ser jeg deg på onsdag 8.desember. Vis dette til medstudenter som du vet sliter. Og nei, vi vil ikke fokusere på oppgaver som får deg fra E til D, bare fra F til E:-)

[24/11] Det er tid for sluttevaluering i emnet, svar og vær med på trekning av middagskort hos SiT, Sluttevaluering

[18/11] Veiledning før eksamen (ikke på tavla, bare en-til-en eller grupper, og dere kan sitte her og regne eksamensoppgaver og lære av hverandre): en veileder (faglærer eller PhD stipendiat i statistikk) på hver rom hele tiden. Alle rom er i kjelleren i gamle elektrobygget:

  • mandag 13. desember kl 12.15-16 på rom G026, G034 (engelsk veileder) og G038
  • onsdag 15. desember kl 12.15-16 på rom G026, G034 (engelsk veileder til 14) og G038

Jeg ber om at dette er tidspkt som brukes til spørsmål - og at du heller møter opp her enn at du sender epost (mye lettere å forklare ansikt-til-ansikt). Er det noe som du virkelig lurer på dagen før eksamen så kan du komme på

  • Mettes kontor 1236, sentralbygg 2, 8.30-10 og 11.30-12.30 på formiddagen på fredag (Mette er dessverre opptatt med disputas resten av dagen og Henning er i Etiopia).

Ja, lurer du på noe skal du selvfølgelig få hjelp!

[15/10] Jeg har lagt ut en MCQ fra sannsynlighetsregningsdelsen av pensum, se under Tavleøvinger, og kjempefint hvis du setter av max 2 timer - UTEN LÆREBOKA, men med formelsamlingen og kalkulator, og velger riktig svaralternativ. Spm til MCQ tar vi på tavleøving neste uke, 29.10, sammen med eksamensoppgaver fra kap 9.

[04/10] Nå er vi i begge paralleller ferdige med sannsynlighetsregningsdelen av pensum, dvs. dere kan nå nok til å gjøre både øving 5 (som veiledes denne uken, oppgaver fra kapittel 6) og øving 6 (som veiledes neste uke, oppgaver fra kapittel 7+notat). Det er lurt å jobbe seg ajour med denne delen av pensum - slik at man er godt rustet til å begynne på "statistisk inferens"-delen av kurset (starter 04/10 for parallell 1 og 06/10 for parallell 2).

[27/09] I øving 6 er oppgave 5 som tar for seg kontinuerlig variabelskifte i to dimensjoner ikke pensum. Det anbefales likevel at en forsøker seg på den.

[15/09] Dersom du har øvingsopplegg godkjent fra tidligere semester i TMA4240 eller TMA4245, skal dette være automatisk registrert iflg. eksamenskontoret.

[03/09] Øvingshyller kommer opp i løpet av mandagen. Dersom du tar faget men ikke tilhører en av de nevnte linjene her, velg en gruppe som passer og ta kontakt med studentassistent for denne i løpet av neste uke, så vil studentassistenten legge deg inn i øvingssystemet.

[28/08] Veiledning av øvinger i smågrupper starter dessverre ikke opp før i uke 36 (ikke kommende uke), men det er fullt mulig å starte på øving 1 nå. Etter forelesningen mandag 30.08 skal alle tema på øving 1 være gjennomgått. Følg med på Øvingssiden for oppdatert informasjon i løpet av uke 35.

25/08] Datoer for tavleøvinger er på plass. Vi starter opp i neste uke, fredag 3.september 15-17 i R1 og gir en introduksjon til multiple integral og partiell derivasjon for de som ikke har hatt Matematikk 2.

[19/08] Vil du hjelpe oss med å gjøre undervisningen mer tilpasset dine behov - og samle inn data til bruk i undervisningen? Da må du svare på denne spørreundersøkelsen. Dette krever innlogging på Innsida, men ditt brukernavn blir ikke lagret sammen med svarene på spørreundersøkelsen så du er helt anonym!

[13/07] Denne siden opprettet

2011-08-03, Mette Langaas