Lenker

Kapittel 1: Introduksjon til statistikk og dataanalyse

* Har observatøren påvirket målingene? "national service"=militærtjeneste.

Kapittel 2: Sannsynlighet

*Kopi av Bayes regel eksempel

Kapittel 3: Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelinger

Kapittel 4: Forventning

Kapittel 5: Diskrete sannsynlighetsfordelinger

Kapittel 6: Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger

Kapittel 7: Funksjoner av stokastiske variabler

Kapittel 8: Estimering

Kapittel 9: Konfidensinterval

Kapittel 10: Hypotesetesting

Kapittel 11: Lineær Regresjon

2010-11-05, Karl Henning Omre