TMA4245 Statistikk våren 2021

Videoforelesninger

Forelesningene dette semesteret er digitale og er basert på forelesningsserien som ble gitt høsten 2019. En tabell med oversikt over forelesningne finner du på Forelesninger i menyen.

Det finnes også videoopptak av forelesningsrekker for TMA4240/TMA4245 Statistikk fra fire tidligere semestre, som du alternativt kan se på:

2020-12-28, Geir-Arne Fuglstad