TMA4245 Statistikk våren 2021

Faglærere og timeplan

  • Timeplan:
    • Forelesninger (digitalt): Videoer blir lagt ut til på starten av uken. Dere har tid avsatt i timeplanen for bruk til digitale forelesninger, men kan se dem når dere ønsker.
    • Statistikklab (digitalt på forum): Veiledning på Piazza og Zoom. Se øvingssider for detaljer.
    • PDFer: Vil foregå innenfor de samme tidsperiodene som statistikklab. Se informasjon på egen side egen side.
2021-01-11, Geir-Arne Fuglstad