TMA4245 Statistikk våren 2021

Veiledning i uke 18 og 19

Forumet på Piazza vil være bemannet av studentassistenter til følgende tider i uke 18 og 19:

Man. 3. Tir. 4. Ons. 5. Tors. 6.
Forum kl 11-14 Forum kl 11-15 Forum kl 11-14 Forum kl 12-14
Man. 10. Tir. 11. Ons. 12.
Forum kl 10-17, Zoom kl 12-16Forum kl 10-15, Zoom kl 12-16 Forum kl 11-17, Zoom kl 11-17

Merk at Zoom-veiledning kun er tilgjengelig i uke 19, og at det ikke settes opp noe veiledning utenfor disse tidene. Faglærer kan sporadisk ta turen innom forumet, men den beste strategien for å få hjelp er nok å basere seg på tidspunktene i tabellen.

Øvingsopplegg

Øvingsopplegget består av ukentlige elektroniske øvinger (i STACK) og skriftlige innleveringer annenhver uke. I tillegg legges det ut ukentlige anbefalte oppgaver som ikke er obligatoriske. All veiledning skjer i digital statistikklab form av forum på Piazza, eller i form av videoveiledning på Zoom (det kommer mer informasjon om det siste på Blackboard).

Det deles ut løsningsforslag til de anbefalte øvingene, men ikke til de skriftlige. Filosofien (som er den samme som i Matematikk 1 og 2) er at vi lager gjennomarbeidede løsningsforslag til de anbefalte øvingene (som skal danne grunnlaget for de skriftlige) og så får man grundige kommentarer fra studentassistenten på de skriftlige innleveringene. Både de anbefalte oppgavene og oppgavene i de skriftlige innleveringene er stort sett tidligere eksamensoppgaver eller oppgaver som kunne ha vært eksamensoppgaver.

Krav til godkjent øvingsopplegg

Eletronisk (STACK) øving

4 godkjente øvinger fra Blokk 1
4 godkjente øvinger fra Blokk 2

Skriftlige innleveringer

3 godkjente innleveringer, hvorav minst 1 må være fra Blokk 1 og minst 1 fra Blokk 2

Du er selv ansvarlig for å holde orden på om du har nok godkjente øvinger.

Veiledning

Obs, merk at veiledningen starter i uke 3.

Alle øvinger veiledes digitalt. Her har dere to alternativer, og ingen av de er påkrevd for kurset. Det ene er forumveiledning på Piazza, og det andre er videoveiledning over Zoom. Piazza og Zoom vil være bemannet av studasser og fagstab på følgende tidspunkter fra og med uke 3:

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
12.15-14.00 12.15-16.00 12.15-16.00 12.15-14.00
Kun forum Kun forum til 14.00, Zoom og forum fra 14.15 Kun forum til 14.00, Zoom og forum fra 14.15 Kun forum

Husk å tagge spørsmålene deres i forumet med relevant øving eller innlevering. Se gjerne over tidligere stilte spørsmål for å se om spørsmålet du skal stille allerede er besvart. Merk dessuten at studassene kun vil besvare spørsmål innenfor tidene beskrevet over, men du kan selvfølgelig legge inn spørsmål når du vil.

Merk at tilbudet om veiledning i Zoom er noe begrenset, fordi vi ikke har kapasitet til å veilede alle individuelt. Dette er ment som et ekstratilbud dersom forumhjelpen ikke er tilstrekkelig, så vi ber dere prøve forumet først. Informasjon om hvordan man benytter Zoom-veiledningen ligger på Blackboard og Piazza.

Øvinger

Øvingene veiledes på Piazza, i et forum som betjenes av studentassistentene til oppsatte tider. Der kan du få hjelp til øvingene (og svar på spørsmål til pensum) av studentassistenter og minst en doktorgradsstipendiat i statistikk i labens "åpningstider". Både de skriftlige innleveringene og de elektroniske øvingene legges ut i løpet av fredagen tre uker før de har frist, og fristene er kl. 23.59 på fredager. Obs! Det har kommet endringer (utsettelser) av fristene for de to siste innleveringene og de tre siste STACK-øvingene. Se detaljer under.

Øvingene veiledes primært i uken etter de har blitt forelest.

Uke Tema for øvinger Elektronisk øving Anbefalte oppgaver Skriftlig innlevering Relaterte temasider Relaterte tematiske videoer
Blokk 1
3 Deskriptiv statistikk STACK
Frist:
Fredag 22.01.
Kl. 18.00
Oppgaver
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 1
Blokk 1
Oppgaver
Frist: Fredag 29.01.
Kl. 18.00

Øvingen leveres på Blackboard.
- Deskriptiv statistikk
4 Sannsynlighet STACK
Frist:
Fredag 29.01.
Kl. 18.00
Oppgaver
Løsningsforslag
- Hendelser og sannsynlighet - Uniform sannsynlighetsmodell
- Kombinatorikk
- Setningen om total sannsynlighet og Bayes' regel
5 Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelinger STACK
Frist:
Fredag 05.02.
Kl. 18.00
Oppgaver
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 2
Blokk 1
Oppgaver
Frist: Fredag 12.02.
Kl. 18.00

Øvingen leveres på Blackboard.
- Stokastiske variabler og fordelinger - Sannsynlighetsfordeling: \(f(x)\) og \(F(x)\)
- Betinget og marginal fordeling
6 Forventing, varians og kovarians STACK
Frist:
Fredag 12.02.
Kl. 18.00
Oppgaver
Løsningsforslag
- Forventningsverdi og varians - Forventningsverdi (diskret fordeling)
- Varians, standardavvik, kovarians og korrelasjon
- Regneregler for forventningsverdi av lineære funksjoner
- Regneregler for varians av lineære funksjoner
7 Viktige diskrete sannsynlighetsfordelinger STACK
Frist:
Fredag 19.02.
Kl. 18.00
Oppgaver
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 3
Blokk 1
Oppgaver
Frist: Fredag 26.02.
Kl. 18.00

Øvingen leveres på Blackboard.
- Viktige diskrete fordelinger - Binomisk fordeling
- Poisson-prosess og Poisson-fordeling
- Geometrisk fordeling
8 Viktige kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger STACK
Frist:
Fredag 26.02.
Kl. 18.00
Oppgaver
Løsningsforslag
- Viktige kontinuerlige fordelinger - Normalfordeling
- Standardisering
- Poisson-prosess og eksponensialfordeling
Blokk 2
9 Funksjoner av stokastiske variabler STACK
Frist:
Fredag 05.03.
Kl. 18.00
Oppgaver
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 4
Blokk 2
Oppgaver
Frist: Fredag 12.03.
Kl. 18.00

Øvingen leveres på Blackboard.
- Funksjoner av stokastiske variabler - Transformasjonsformelen
- Transformasjoner av stokastiske variabler
- Bruk av momentgenererende funksjoner
10 Parameterestimering og utvalgsfordelinger STACK
Frist:
Fredag 12.03.
Kl. 18.00
Oppgaver
Løsningsforslag
- Parameterestimering - Egenskaper til estimatorer
- Sannsynlighetsmaksimering
- Regneregler for forventningsverdi av lineære funksjoner
- Regneregler for varians av lineære funksjoner
11 Sannsynlighetsmaksimerings-estimator og konfidensintervall STACK
Frist:
Fredag 19.03.
Kl. 18.00
Oppgaver
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 5
Blokk 2
Oppgaver
Frist: Fredag 09.04.
Kl. 23.59

Øvingen leveres på Blackboard.
- Konfidens- og prediksjonsintervall - Standardisering og konfidensintervall
12 Konfidens- og prediksjonsintervall STACK
Frist:
Fredag 09.04.
Kl. 23.59
Oppgaver
Løsningsforslag
- Konfidens- og prediksjonsintervall - Standardisering og konfidensintervall
14 Hypotesetesting STACK
Frist:
Fredag 16.04.
Kl. 23.59
Oppgaver
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 6
Blokk 2
Oppgaver
Frist: Fredag 23.04.
Kl. 23.59

Øvingen leveres på Blackboard.
- Hypotesetesting - Hypotesetest og forkastningsområde
- Hypotesetest og p-verdi
- Teststyrke
15 Enkel lineær regresjon STACK
Frist:
Fredag 23.04.
Kl. 23.59
Oppgaver
Løsningsforslag
- Enkel lineær regresjon - Enkel lineær regresjon: Stigningstallet
2021-05-02, Fredrik Nevjen