TMA4245 Statistikk våren 2021

Gamle meldinger

Her finner du gamle meldinger (i omvendt kronologisk rekkefølge)

06.05.2021 Faglærere planlegger spørretid på Piazza tirsdag 11. mai 12:00–15:00 og onsdag 12. mai 12:00–16:00. Minst en faglærer vil i disse tidspunktene være tilgjengelig for å svare på spørsmål. Spør gjerne både om eksamen eller ting du lurer på i pensum. Vi har laget en ny kategori "spørretime" dere kan bruke på spørsmålene. Dere kan også legge inn spørsmål tidligere og vi vil svare fortløpende ettersom vi har tid. Når det gjelder hjelp om spesifikke oppgaver ber vi dere bruke bruke de andre kategoriene for dette.

02.05.2021 Det settes opp veiledningtid på Piazza og Zoom også i uke 18 og 19. Se øvingssiden for konkrete tidspunkter.

24.03.2021 Vi flytter øvingsfristene én uke senere fordi temaene på øvingene foreleses sent/for sent i forhold til øvingene i Blokk 2. Se øvingssider for oppdaterte frister.

29.01.2021 Pass på at du både laster opp pdf-filen (lagre som pdf hvis filen din har et annet format fra før) og trykker "Send" når du skal levere skriftlig innlevering i Blackboard. Sjekk etterpå at filen faktisk ligger der.

12.04.2021 Grunnet krav om digital undervisning denne uken, gjennomfører vi PDF digitalt på onsdag 14. april 12:15–14:00 denne uken. Se info her.

07.04.2021 Se referat fra andre referansegruppemøte her. Vi minner om tilbudet med pensumsdiskusjonsforelesninger hvor vi gjør eksamenslignende oppgaver. Grunnet krav om digitale aktiviteter er disse digitale 7. april og 14. april. Se notater fra tidligere PDF-er og mer informasjon her.

18.03.2021 Neste referansegruppemøte blir 23. mars. Send gjerne dine kommentarer til referansegruppemedlemmer eller faglærere før dette. Se kontaktinformasjon her.

05.03.2021 Vi har nå mulighet til at 100 studenter deltar på hver av PDF (hvor vi har plenumsregning på tavle av relevante oppgaver). Se informasjon om påmelding her.

17.02.2021 Campus åpner igjen fra i dag. Vi går derfor tilbake til fysiske pdf-er fra og med neste uke (uke 8). Maks 50 studenter kan delta på hver av disse timene. Se informasjon om påmelding her. Hensikten med pdf-er er fokus på oppgaveregning og de vil på den måten være et ulikt tilbud fra forelesningene. Vi vil ha en blanding av oppgaver relatert til enkle situasjoner og til mer komplekse situasjoner.

12.02.2021 Grunnet nedstengt campus blir pensumsdiskusjonsforelesningen i neste uke (uke 7) heldigital. Se https://wiki.math.ntnu.no/tma4245/2021v/pdf for zoom-lenke og tidspunkt.

05.02.2021 Grunnet en liten forglemmelse ble det ikke holdt Zoom-veiledning i går (torsdag), så det settes opp Zoom-hjelp i dag (fredag) kl. 12.15-14.00.

04.02.2021 Basert på antall påmeldte i uke 5 har vi foreløpig satt opp pdfer tirsdag og onsdag i uke 6. Se informasjon her for påmelding. Hvis disse blir fulle vil vi også sette opp en pdf på torsdagen.

03.02.2021 Første referansegruppemøte blir 10. februar. Ta gjerne kontakt med en av faglærerene eller et av referenansegruppemedlemmene hvis du har tanker om hva som fungerer bra eller hva som bør/kan gjøres annerledes. Se kontaktinformasjon her.

21.01.2021 Selv om undervisningen i hovedsak vil fortsette å være digital åpnes det nå opp for noe fysisk undervisning. Vi vil derfor sette i gang med mindre pensumsdiskusjonsforelesninger begrenset oppad til 50 studenter av gangen f.o.m. 1. februar. Se valget "Pdfer" i venstre marg for mer informasjon.

11.01.2021 Vi leter etter studenter som ønsker å delta i referansegruppen. Det blir ikke parallell-spesifike referansegrupper, men vi ønsker god dekning av de ulike studieprogrammene. Så gjerne rundt 6 medlemmer. Vi satser på tre møter i løpet av semesteret og det må skrives en kort referansegrupperapport på slutten av semesteret. Siden ting blir litt annerledes i år enn vanlig er det store muligheter til å påvirke organiseringen av kurset framover. Send gjerne e-post hvis du er interessert. Jo tidligere, jo bedre.

11.01.2021 Vi har lagt ut videoer for første forelesningsuke under Forelesninger.

2021-05-18, Geir-Arne Fuglstad