TMA4245 Statistikk våren 2021

Digital hjemmeeksamen

Viktig informasjon

 • Digital hjemmeeksamen i Inspera 14.05.2021 klokken 09:00–13:00.
 • Det blir hjelp på Piazza + Zoom til og med 12.05.2021. Se informasjon her.
 • 13.05.2021 er ikke en arbeidsdag så hvis du har spørsmål ta kontakt senest 12.05.2021 for å garantere at du får svar.
 • Eksamen teller 100% av karakteren og blir vurdert med bokstavkarakter.
 • Se forside for eksamen her. Kort oppsumert:
  • Det er totalt 100 poeng og karakterskala blir brukt som en «vanlig» eksamen. 30 av poengene er automatisk rettet og 70 av poengene er manuelt rettet.
  • Oppgaver 1–6 gir 5 poeng hver og er automatisk rettet. Disse kan være flervalgsoppgaver, hvor dere skal velge riktig alternativ blant flere muligheter, eller tallsvarsoppgaver, hvor dere skal skrive inn et tallsvar. Når dere skriver inn tallsvar er det viktig at dere følger instruksjonene og runder av svaret til riktig antall desimaler. Bruk minst én mer desimal i mellomregning enn i endelig svar med mindre oppgaven ber om noe annet. Hvis du regner eksakt svar og så avrunder vil det alltid bli vurdert som riktig. Hvis du må bruke tabell i utregning, avrund til nærmeste mulige tall i tabellen før du slår opp. For eksempel, hvis du skal regne ut P(Z < 2.444), der Z er standardnormalfordelt, kan du enten gi eksakt svar eller slå opp P(Z < 2.44) i tabell.
  • Oppgaver 7–9 er manuelt rettet og hver deloppgave teller 10 poeng. Dere skal her laste opp totalt tre ".pdf"-filer. Det er én for hver oppgave og andre filformater enn ".pdf" aksepteres ikke.
  • Det er jobbet med at alle får et oppgavesett med lik vanskelighetsgrad.
 • Se eksamen i november 2020 for eksempel på oppgavetyper.
 • Du finner tidligere eksamensoppgaver under denne lenken. Alle eksamensett er relevante å øve på, men TMA4245 vår 2020 og kontinuasjonseksamen hadde karakterregel bestått/ikke bestått og er derfor mindre representative enn de andre eksamenene som ble vurdert med bokstavkarakter.

Generelt

Se gjerne NTNU's video om digitale hjemmeeksamener.

På denne siden finner du viktig informasjon om digital hjemmeeksamen. Vi anbefaler at du også leser gjennom NTNUs beskrivelse av digital hjemmeeksamen. Se også ofte stilte spørsmål om eksamen for generell informasjon om eksamen ved NTNU.

Når er eksamen?

Den digitale hjemmeeksamenen i TMA4245 Statistikk finner sted fredag, 14. mai 2021.

Hvor lang er eksamenstiden?

Eksamenstiden er fra kl. 9.00 til kl. 13.30. I dette er det inkludert 30 minutter ekstra for å laste opp filer i forbindelse med eksamen. Vi anbefaler at du setter av godt med tid til å få lastet opp dine filer.

Får jeg en karakter?

Ja, vi har besluttet å beholde bokstavkarakterer.

Karakterskalaen for kontinuasjonseksamen vil også bli bokstavkarakterer.

Hvordan får jeg tilgang på eksamensoppgavene?

Du får tilgang på eksamensoppgavene ved å logge deg inn i Inspera Assessment. Du vil finne din eksamen under «Mine prøver». Se her for en utfyllende beskrivelse av digital hjemmeeksamen.

Hva gjør jeg hvis jeg får tekniske problemer underveis?

Dersom du skulle få tekniske problemer underveis eller rundt innlevering, ta kontakt for teknisk hjelp umiddelbart. Kontaktinformasjon står på forsiden på eksamensoppgaven og/eller i informasjonsfeltet til prøven når du står i «Mine prøver» i dashboard i Inspera Assessment.

Merk: Du skal kontakte teknisk hjelp og altså ikke faglærer ved tekniske problemer.

Hvilke hjelpemidler er tillatt under eksamen?

Alle hjelpemidler er tillatt. Merk at Eksamen skal være et individuelt, selvstendig arbeid. Det er tillatt å bruke hjelpemidler. Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om oppgaven eller å distribuere utkast til svar. Slik kommunikasjon er å anse som juks.

Alle besvarelser blir kontrollert for plagiat. Du kan lese mer om juks og plagiering på eksamen her.

Hva slags oppgavetyper vil jeg få?

En blanding av automatisk rettede flevalgs- og tallsvars-oppgaver, og vanlige oppgaver. Merk at noen oppgaver krever at du laster opp en håndskrevet besvarelse. Se her for en utfyllende beskrivelse av hvordan du laster opp en slik besvarelse. Opplastede filer skal være i pdf-format.

Du laster opp en fil per oppgave som ber om en filopplasting. Vi ber om at du bruker hvite A4-ark (enten blanke, med linjer eller med ruter) der du øverst på hvert ark skriver ditt kandidatnummer (bruk altså ikke studentnummer!), emnekode (dvs TMA4245), dato for eksamen (dvs 14.05.2021) og sidenummeret i besvarelsen. Merk at sidenummer skal referere til den aktuelle filen og altså ikke til det totale antallet sider du laster opp for samtlige oppgaver som krever filopplasting. Dersom du har tilgang på iPad Pro eller tilsvarende må du gjerne bruke den til å skrive besvarelsen din. Husk å eksportere filene dine som PDF som du så laster opp i Inspera Assessment.

Skal man bruke Safe Exam Browser ved hjemmeeksamen?

Nei, ved hjemmeeksamen foregår eksamen direkte i din normale nettleser. Det er ikke noen nedlåsing av nettverk eller tilgang til programmer på maskinene deres ved hjemmeeksamen.

Er det noen tekniske krav til utstyret man skal ta hjemmeeksamen på?

Inspera Assessment støtter ikke nettleseren Internet Explorer. Vi anbefaler også at man sitter på utstyr med skjerm større enn 10". Mindre skjermer kan få problemer med å vise oppgavene riktig. Bruk demoprøvene for å teste utstyret ditt.

Om du har en ikke-fungerende PC ber vi deg først kontakte Orakeltjenesten. De kan bistå med god hjelp, og har kjennskap til eksamenssystemet Inspera Assessment. Dersom det viser seg at du ikke kan benytte egen PC under eksamen, kan du søke om låne-PC her. Antall låne-PC-er er begrenset. Søk derfor så tidlig som mulig. Skjemaet sender ut et automatisk svar på søknaden med informasjon. Dette er et midlertidig tilbud for hjemmeeksamen grunnet koronasituasjonen.

2021-05-05, Geir-Arne Fuglstad