TMA4245 Statistikk våren 2021

TMA4245 Statistikk våren 2021

I dette faget blir det lagt ut lenker til videoforelesninger her hver uke. Dere gjør ukentlige øvinger av tre ulike typer som er beskrevet her. To av øvingstypene er obligatoriske og det er digital gjennomføring av øvingsveiledning gjennom Piazza og Zoom. Faglærere vil også være tilgjengelige på Piazza for faglige og praktiske spørsmål gjennom semesteret. Vi gjennomfører i tillegg ukentlige fysiske forelesninger kalt pdf-er hvor vi fokuserer på oppgaveregning relatert til enkle og mer komplekse situasjoner basert på pensum som er gjennomgått opp til uken før. Se informasjon om dette her.

13.08.2021 Løsningsforslag til dagens kontinuasjonseksamen finnes her. Oppgavesettet finnes her.

14.05.2021 Se dagens eksamen her og løsningsforslag her. Det var en feil i tidligere LF på slutten av oppgave 9 som har blitt oppdatert.

04.05.2021 Vi har lagt ut mer detaljert informasjon om eksamen her. Det er viktig at alle leser denne informasjonen før eksamen.

2021-08-16, Håkon Tjelmeland