TMA4245 Statistikk våren 2021

PDFer

Fra og med fjerde tredje undervisningsuke (kalenderuke 5) vi ha pensumsdiskusjonsforelesninger (PDFer). PDFer er undervisning med fysisk oppmøte hvor en av faglærerne vil diskutere deler av pensum gjennomgått i forelesningene frem til og med uka før. Før man møter opp på en PDF forutsettes det derfor at man har sett forrige ukes forelesninger. Innholdet i PDFene vil være en kombinasjon av repetisjon, nærmere diskusjon av utvalgte deler av pensum, og eksempelregning. Du kan også påvirke hva vi skal diskutere i en PDF ved å stille et spørsmål eller komme med et forslag i piazzaforumet (bruk folderen "pensumsdiskusjonsforelesninger") senest i løpet av fredagen uka før PDFen skal holdes.

Man har kun lov til å komme på en PDF dersom man på forhånd har meldt seg på (det vil komme påmeldingsinformasjon lenger ned på denne siden). Av smittevernshensyn settes det en øvre grense på 50 for hvor mange som kan melde seg på en PDF, men dersom vi ser at antall påmeldte nærmer seg dette maksantallet vil det bli satt opp en ny PDF (med samme innhold). Utgangspunktet er at alle som ønsker å komme på en PDF skal få lov, men ikke nødvendigvis på det tidspunktet man ideelt skulle ønske. Merk dessuten at dersom det er satt opp flere PDFer i samme uke så har disse alltid identisk innhold, så det er ingen grunn til å melde seg på på mer enn en PDF i hver uke.

På grunn av den pågående pandemien er det meget viktig at man i forbindelse med PDFene følger de smittevernsregler som til enhver tid gjelder ved NTNU. Spesielt må man passe på følgende.

 • Man kan ikke komme dersom man er i karantene eller dersom man har (selv svake) symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Man kan kun komme på en PDF dersom man har meldt seg på. Dette er viktig både for å kunne begrense antall personer tilstede og for at det om nødvendig skal bli mulig med smittesporing.
 • Man kan ikke sitte på plasser som er markert som sperret.
 • Man må ta seg god tid ved ankomst og avgang slik at man greier å overholde de avstandsreglene som gjelder. Kom gjerne i god tid før PDFen starter.

Påmelding

Påmelding til en PDF skjer på Blackboard. Etter hvert som PDFer settes opp blir det her informert om tid og sted og lagt inn link til påmeldingssiden i Blackboard.

Merk: Hvis en eller flere av disse tidspunktene ikke er synlig for dere på Blackboardsida hvor dere melder dere på er det fordi dette eller disse tidspunktene allerede er fullbooket. Hvis en PDF ikke er fullbooket (dvs er synlig i Blackboard slik at det er mulig å melde seg på) kan du melde deg på helt frem til like før PDFen skal foregå.

Merk: Hvis disse blir fullbooket før mandag i samme uke kl 12.00 vil det bli opprettet et ny PDF-tidspunkt. Så alle som melder seg på innen da er sikret plass på en PDF. Hvis en PDF ikke er fullbooket kan du melde deg på helt frem til PDFen skal foregå.

Slides/notater

 • Uke 5: Notater. Anbefalt øving 2 oppg. 4, eksamen juni 2010 oppgave 1, litt om når en fordeling er diskret, simultantettheter. Foreleser: Jarle Tufto.
 • Uke 6: Slides og Notater. Oppgavebasert repetisjon av forventningsverdi, varians og kovarians. Foreleser: Geir-Arne Fuglstad.
 • Uke 7: Denne blir heldigital p.g.a. stengt campus og finner sted tirsdag 16. februar, kl 12:15-14:00. Zoom-link. Notater. Video. Foreleser: Jarle Tufto.
 • Uke 8: Oppdaterte slides (gamle slides og notater). Vi ser på eksamensoppgaver og eksamenslignende oppgaver om eksponentialfordelingen og normalfordelingen. Fysiske timer på tirsdag og onsdag. Husk påmelding. Foreleser: Geir-Arne Fuglstad.
 • Uke 9: Vi ser på eksamensoppgaver og eksamenslignende oppgaver om transformasjoner av stokastiske variable, momentgenererende funksjoner og ordningsvariable. Husk påmelding via blackboard. Notater. Foreleser: Jarle Tufto.
 • Uke 10: Oppdaterte slides (Slides og Notater). Vi ser på eksamensoppgaver og eksamenslignende oppgaver om statistisk inferens og estimatorer. Husk påmelding via blackboard. Foreleser: Geir-Arne Fuglstad.
 • Uke 11: Vi ser på eksamensoppgaver og eksamenslignende oppgaver om sannsynlighetsmaksimering, korreksjon for forventningsfeil, konfidensintervall. Husk påmelding via blackboard. Notater. Foreleser: Jarle Tufto.
 • Uke 12: Vi ser på eksamensoppgaver og eksamenslignende oppgaver om konfidensintervaller for forventningsverdier og varianser. Husk påmelding via blackboard. Slides og Notater. Foreleser: Geir-Arne Fuglstad.

Påske

 • Uke 14: Denne blir digital. Tidspunkt: Onsdag 7. april, kl 12:15. Zoom-lenke. Vi gjennomgår oppgave 1f-j fra eksamen august 2010 (vi så på 1a-e i uke 9). Foreleser: Jarle Tufto. Notater. Video.
 • Uke 15: Denne må også gjøres digitalt. Tidspunkt: Onsdag 14. april, kl 12:15. Zoom-lenke. Slides og Notater. Vi ser på eksamensoppgaver og eksamenslignende oppgaver om hypotesetester. Foreleser: Geir-Arne Fuglstad. Video.
 • Uke 16: Fysisk. Tidspunkt og sted: Tirsdag 20. april og Onsdag 21. april 12:15 i S6. Vi regner på eksamensoppgaver knyttet til de siste delene av pensum. Foreleser: Jarle Tufto. Husk påmelding. Det er maksimalt plass til 110 i S6. Notater.
 • Ingen flere forelesninger/PDF-er, men vi vil avholde spørretime før eksamen.
2021-04-26, Geir-Arne Fuglstad